Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst


Fragment starego budynku szkolnego z Sośnicy z okresu II wojny światowej od strony południowej, dawna stajnia dla koni wojsk austriackich.
tekstPierwszy budynek szkolny w Sośnicy.
tekstBudynek nowej szkoły podstawowej w Sośnicy