Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst
 Dawna karczma żydowska w Sośnicy należąca do Zilbermana.
 Następnie była zamieszkała przez rodzinę nauczycielską.
tekstSklep i karczma żydowska w Sośnicy
tekstDawny budynek poczty w Sośnicy (na prawo) wraz z sklepem.