Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekstRuiny zamku w Sośnicy od strony piwnic.
tekstRuiny zamku w Sośnicy od strony dawnej bramy wjazdowej.