Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekstWspółczesne zdjęcie odkrytej niedawno na murze jednej z przemyskich kamienic tabliczki w języku niemieckim najprawdopodobniej z 1940 r. tekst
Zdjęcie Heinricha Himmlera i oficerów SS, jak informuje podpis pod fotografią, wizytującego niemiecką część Przemyśla w czasie rozmowy z jego mieszkańcami.
tekst
Kolumna niemieckich samochodów wojskowych przeprawiających się przez jedną z rzek Podkarpacia. Okres II wojny światowej.
tekst
Zdjęcie jednego z bunkrów prawdopodobnie wchodzącego w skład „Linii Mołotowa”. Fotografia wykonana najpewniej po czerwcu 1941 r.
tekst
Jeden z placów Lwowa w czasie okupacji niemieckiej.
tekst
Porzucony na jednej z ulic Przemyśla radziecki czołg T-35 po niemieckim ataku na ZSRR w czerwcu 1941 r.
tekst
Zdjęcie radzieckiej części Przemyśla z widocznymi plakatami sowieckich przywódców, zrobione prawdopodobnie w 1940 r.
tekst
Zdjęcie mostu na Sanie w Przemyślu zniszczonego przez wycofujące się wojsko polskie we wrześniu 1939 r.
tekst
Zniszczony most na Sanie w Przemyślu.
 Zdjęcie z 1940 r.
tekst
Ukraiński wiec na rynku w Przemyślu w 1941 r.
z udziałem działaczy ukraińskich i niemieckich władz.
tekst
Ukraińscy działacze polityczni i niemieccy oficerowie podczas wiecu zorganizowanego w lecie 1941 r. na rynku w Przemyślu.
tekst
Ukraińscy działacze polityczni oraz greckokatoliccy duchowni i biskup Jozafat Kocyłowski podczas wiecu zorganizowanego w lecie 1941 r. na rynku w Przemyślu przez społeczność ukraińską.
tekst
Widok zniszczonej dzielnicy żydowskiej w Przemyślu po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r.
tekst
Zniszczony bombardowaniem niemieckim fragment ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu 1941 r.