Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst
Ofiary NKWD we Lwowie.
tekst
Identyfikacja osób zamordowanych w więzieniach lwowskich.
tekst
Fotografie osób zamordowanych w więzieniach lwowskich przez wycofujących się Sowietów.