Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst
Rodzina Stańków (od prawej Teresa Stańko, Michalina Kałamarz, za nimi Stanisław Stańko) pochodząca z Gorliczyny, powiat Przeworsk w okresie wojennym.
tekst
Jasz Jan (dziecko na pierwszym planie) wraz z rodziną Stańków w miejscowości Gorliczyna, powiat Przeworsk.
tekst
Anna Kapusta z domu Jasz stojąca na tle kamieniczek w Przeworsku.
tekst
Mieszkanki Żurawiczek, powiat Przeworsk,
gmina Zarzecze na spacerze.
tekst
Aniela Jasz wraz z koleżanką w Żurawiczkach, powiat Przeworsk, gmina Zarzecze.
tekst
Aniela Jasz z domu Wójcik.
tekst
Wesele w Żurawiczkach tuż przed wybuchem II wojny światowej.