Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst

Szkoła żydowska, Kamieniec Podolski,
fot. Michał Grim.
tekst

Typy Żydów, Kamieniec Podolski, fot. Michał Grim.
tekst

Aaron Ha-Kodesz w synagodze, Bobowa, pow. Gorlice, fot. Agencja Fotograficzna Światowida, okres międzywojenny.
tekst

Wesele córki rabina Halberstamma,
Bobowa, pow. Gorlice, Agencja Fotograficzna Światowida.
tekst

Stary cmentarz żydowski, Borszczów, woj. tarnopolskie, fot. Leopold Węgrzynowicz.
tekst

Żydzi.
tekst

Żydowscy robotnicy – malarze.
tekst

Koloniści niemieccy udający się nad Wołgę, Podole,
fot. Michał Greim.
tekst

Dzwonnica cerkiewna, Wysuczka, pow. Borszczów, fot. Leopold Węgrzynowicz.
tekst

Żniwa, Boryszkowce, pow. Borszczów.
tekst

Na popasie, włościanie z okolic Kamieńca Podolskiego, fot. prawdopodobnie Michał Greim z Kamieńca Podolskiego.
tekst

Na targu, Podole, fot. 1934 r.
tekst

Stary Żyd, Podole.
tekst

Żydzi.
tekst

Zabudowania koło Czortkowa.
tekst

Żyd. Materiał fotograficzny wykonany w latach 1941-44
w pracowni fotograficznej „Foto-Fon”, w Krakowie przy
ul. św. Jana 2; właściciel Reichsdeutsch Suda Roman; Kraków. Odbitki wykonała laborantka Zofia Szkudlarek z filmów przynoszonych do pracowni przez Niemców.