Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst

Pocztówka przedstawiająca stroje ludowe mieszkańców byłego województwa tarnopolskiego.
tekst

Typy ludowe z Borszczowskiego województwo Tarnopol – na odwrocie pocztówki.
tekst

Pocztówka z widokiem z życia mieszkańców wsi.
tekst

Typy ludowe zaleszczyckie, z życia wieśniaków – na odwrocie pocztówki.