Kolekcja Dwie okupacje (1939-1941 i 1941-1944)

         ŻYCIE CODZIENNE NA POGRNICZU

       (obiekty archiwalne z lat 1939 - 1944)

tekst
tekst

Mogiła zbiorcza żołnierzy którzy polegli w obronie niepodległości Polski pochowanych na cmentarzu w Przeworsku – kwatera nr 1.
tekst

Mogiła zbiorcza żołnierzy którzy polegli w obronie niepodległości Polski pochowanych na cmentarzu w Przeworsku – kwatera nr 2.
tekst

Mogiła zbiorcza żołnierzy którzy polegli w obronie niepodległości Polski pochowanych na cmentarzu w Przeworsku – kwatera nr 3.
tekst

Mogiła zbiorcza żołnierzy którzy polegli w obronie niepodległości Polski pochowanych na cmentarzu w Przeworsku – kwatera nr 4.
tekst

Grób porucznika wojsk lotniczych Romana Domki (1933-1957) znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grób żołnierza Armii Krajowej Stanisława Gorliczańskiego (1918-1943) znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Tablica nagrobna Stanisława Gorliczańskiego zamordowanego przez hitlerowców w 1943 r. znajdująca się w Przeworsku.
tekst

Tablica nagrobna żołnierza Armii Krajowej Władysława Grudzieckiego (1915-1988) znajdująca się w Przeworsku.
tekst

Grobowiec rodziny Grudzieckich znajdujący się
 na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grobowiec rodziny Grudzieckich i Gorliczańskich
znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grób nieznanego żołnierza polskiego poległego w okresie II wojny światowej.
tekst

Tablica nagrobna nieznanego żołnierza polskiego poległego w okresie II wojny światowej.
tekst

Grób żołnierza Edwarda Pieniążka (1929-1951) zmarłego śmiercią tragiczną znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grobowiec rodziny Kisielewskich i Rutkowskich znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grób Zygmunta Kisielewskiego (1875-1944) więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grobowiec rodziny Lechowiczów znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grób Władysława Lechowicza (1909-1995) sybiraka, więźnia łagrów, żołnierza 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, uczestnika bitwy o Monte Cassino znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Grobowiec rodziny Mączków znajdujący się na cmentarzu w Przeworsku.
tekst

Tablica nagrobna Romana Mączki (1911-2008) uczestnika wojny obronnej w 1939 r., odznaczonego Krzyżem Walecznych i Medalem za obronę Warszawy.