WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje w języku polskim

 

1.            Antonycz Bohdan-Ihor, Elegia o śpiewających drzwiach i inne wiersze, Wojnowice 2017, ss. 162;

2.            Babakowa Olena, Berdychowska Bogumiła, Grajewski Łukasz, Kowal Paweł, Woroszylska Natalia, Polska obecność na wschodzie, Wojnowice 2017, ss. 167;

3.            Babiak Augustyn, Il. Metropolita Andrea Szeptyckyj, Trento-Bolzano 2012, ss. 253;

4.            Bartmiński Stanisław,  Krasiczyn. Zarys dziejów wsi, gminy i parafii naszkicowany przez starego proboszcza, Przemyśl-Krasiczyn 2018, ss. 580;

5.            Bartmiński Stanisław, Redemptori. Ks. bp Stefan Moskwa w służbie Odkupicielowi... 1935-2004, Przemyśl 2018, ss. 364;

6.            Bińkowski Jakub, Ukraińska imigracja do Polski, Wojnowice 2017, ss. 40;

7.            Brehmer Mieczysław, Z dziejów włosko-polskich stosunków kulturalnych, Warszawa 1939, ss. 296;

8.            Brzezina Maria, Polszczyzna Żydów, Warszawa-Kraków 1986, ss. 607;

9.            Czukowska Lidia, Proces wykluczenia, Wrocław 2015, ss. 196;

10.        Dubiel-Dmytryszyn Sebastian, Rusini – Łemkowie – Ukraińcy. W kręgu rusińskiej tożsamości etnicznej w Karpatach, Krosno 2018, ss. 190;

11.        Filar Tadeusz, U stóp Królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939, Kraków 2004, ss. 262;

12.        Franko Iwan, Szkice o literaturze, Warszawa-Drohobycz 2016, ss. 391;

13.        Giemza Jarosław,  Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów 2017, ss. 656;

14.        Grabczak Paweł, Seminaria duchowne Łucko-Żytomierskiej diecezji w latach 1798-1842, Biały Dunajec-Ostróg 2006, ss. 363;

15.        Graetz Heinrich, Historja Żydów, Warszawa 1929, ss. 662;

16.        Grzegorczyk Piotr, Index Lexicorum Poloniae, Warszawa 1997, ss. 286;

17.        Jakubik Wojciech, Energia wielu prędkości, Wojnowice 2017, ss. 27;

18.        Johnson A. Ross, Radio wolna Europa i radio swoboda, Wrocław 2014, ss. 456;

19.        Kępiński Piotr, Litewski spleen, Wojnowice 2017, ss. 280;

20.        Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie przemyskie, Kraków 1964, ss. 243;

21.        Kolenda Zygmunt, Chudzio Hubert, Praszałowicz Dorota, Inteligencja Polska w świecie, Kraków 2018, ss. 352;

22.        Krochmal Anna, Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych, Przemyśl 2018, ss. 110;

23.        Kułacz Sławomir, Germanizmy w gwarze polskich żołnierzy armii austro-węgierskiej, Rzeszów 2018, ss. 148;

24.        Lehr-Spławiński Tadeusz, Piwarski Kazimierz, Wojciechowski Zygmunt, Polska Czechy dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice-Wrocław 1947, ss. 317;

25.        Magocsi Paul Robert,  Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie, Kraków 2017, ss. 1062;

26.        Maszkiewicz Mariusz, Repatriacja czy repatriotyzacja? Wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1990), Wojnowice 2017, ss. 412;

27.        Materiały organizacyjne instytucji Łemkowskich w Ameryce, oprac. Jarosław Moklak, Kraków 2016, cz. 1, ss. 241; cz. 2, oprac. Jarosław Moklak, Paul Best, Kraków 2016, ss. 181;

28.        Naumow Aleksander, Wiara i historia, Kraków 1996, ss. 215;

29.        Pogorzelski Piotr, Zagrożenie rosyjską dezinformację w Polsce i formy przeciwdziałania, Wojnowice 2017, ss. 32;

30.        Półćwiartek Józef, Sykała Andrzej, Zabytki dziedzictwa kulturowego we wsiach Tyniowice i Chorzów gminy Roźwienica powiatu jarosławskiego, Tyniowice 2018, ss. 135;

31.        Riabczuk Mykoła, Ukraina syndrom postkolonialny, Wrocław-Wojnowice 2015, ss. 256;

32.        Rozstrzelani w Charkowie. Alfabetyczny spis 3739 jeńców polskich ze Starobielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich i polskich, oprac. Maria Skrzyńska-Pławińska, Warszawa 1996, ss. 245;

33.        Rudy Jarosław, Krzyż pośród krzyży. Theologia crucis w pasterskiej posłudze wiary biskupa Jana Olszańskiego (1919-2003), Biały Dunajec-Ostróg 2018, ss. 416;

34.        Sarnow Benedykt, Imperium zła. Niewymyślne historie, Wrocław 2018, ss. 170;

35.        Słownik kościelny łacińsko-polski wedle tekstu kilku słowników a przeważnie dra Alberta Sleumera, spolszczył, ułożył i uzupełnił Alojzy Jougan, Przemyśl 1948, ss. 663;

36.        Sobik Paweł, Akcja wyborze polaków na Litwie, Wojnowice 2017, ss. 584;

37.        Śliwa Tadeusz, Okruchy z historii kościoła obrządku greckiego, Przemyśl 2017, ss. 681;

38.        Tabaczek Jerzy, Szpital w Lubaczowie 1896-2016. (Zarys dziejów), Lubaczów 2017, ss. 96;

39.        Ustawy i rozporządzenia w zakresie szkół ludowych, oprac. Konstanty Pierożyński, Lwów 1904-1905, ss. 448+30;

40.        W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświecony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. Mieczysław Trojan, Wrocław 2017, ss. 278;

41.        Wynnyczuk Jurij, Tango śmierci, Wrocław-Wojnowice 2018, ss. 430;

42.        Zabużko Oksana, Ukraiński palimpsest, Wrocław 2013, ss. 392;

43.        Zajączkowski Ananiasz, Studia Orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, Wrocław 1953, ss. 126.

44.        Zajączkowski Ananiasz, Związki językowe połowieckiego-słowiańskie, Wrocław 1949, ss. 74;

45.        Zugaj Leszek, Historia administracji w gminie Krasiczyn, Krasiczyn-Rzeszów 2016, ss. 59;

46.        Zwoliński Przemysław, Szkice i Studia z Historii Slawistyki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, ss. 432;

47.        Żołnierze niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, t. 2: Lata 1948-1956, wstęp Jan Tarczyński, komentarz historyczny Irena Sawicka, Warszawa 2017, ss. 229.