WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI z 2022 r.

Publikacje w języku polskim

1.Biżuteria i ozdoby ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Katalog zbiorów, autorzy not katalogowych Magdalena Krzemińska, Dorota Zahel, Przemyśl 2021, ss. 369.

2. Byszewski Piotr, Organizacja „Ruch” (1965-1970), Warszawa 2021, ss. 488.

3. Dobrowolska Maria, Udział szlachty w powstaniu Bohdana Chmielnickiego (1648-1657), oprac. Maciej Franz, Warszawa 2021, ss. 300.

4. Echa polskiego romantyzmu w archiwalnym dokumencie, oprac. Małgorzata Stadnik, Przemyśl [2021], ss. 141.

5. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 11, (części A, B, C), Warszawa 2019.

6. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 15, (części A, B, C), Warszawa 2019.

7. Godek Karol, Paśko Rafał, Drachen, Przemyśl 2021, ss. 62.

8. Kicman Karol, Katalog wybranych militariów z okresu monarchii C.K. Austro-Węgier w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2021, ss. 104.

9. Krzyżaniak Michał, „Rogate diabły”. Grupy Wielkopolskie w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią (marzec-wrzesień 1919), Przemyśl 2021, ss. 152.

10. Łukaszewski Antoni, Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni), oprac. Maciej Franz, Warszawa 2021, ss. 122.

11. Majka Jerzy, Śladami „Czarnej Brygady”. Zmotoryzowana 10 Brygada Kawalerii w fotografii (1937-1939), Przemyśl 2021, ss. 203.

12. Miedwiediew Roj A., Ludzie Stalina, Warszawa 1989, ss. 232.

13. Okołot Jan, Franz Maciej, Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642), Warszawa 2021, ss. 169.

14. Owadiuk Franciszek, O polskim hetmanie XVII wieku Mikołaju Potockim, oprac. Maciej Franz, Warszawa 2021, ss. 349.

15.Piotr Wrangel. Wspomnienia, przeł. Ewa Rojewska-Olejarczuk, t. 1, Warszawa 1999, ss. 398;Piotr Wrangel. Wspomnienia, przeł. Eugeniusz Piotr Melech, t. 2, ss. 344.

16. Przemyski Słownik Biograficzny, red. Ewa Grin-Piszczek, Tomasz Pudłocki, t. IV, Przemyśl 2021, ss. 140.

17. SmutokIhor, Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV-XVIII w.). Analiza historyczno-genealogiczna, Przemyśl 2021, ss. 570.

18. Szawłowski Ryszard („Karol Liszewski”), Wojna polsko-sowiecka 1939, t. 2, Warszawa 1995, ss. 353.

19. Watson Alexander, Twierdza. Oblężenie Przemyśla i korzenie skrwawionych ziem Europy, przełożył Tomasz Fiedorek, Poznań 2022, ss. 416.

20. Wołk Maria, Durkacz-Foremska Anna, Artur Malawski (1904-1957), kompozytor z Przemyśla, Przemyśl 2021, ss. 184.

21. Zagalak Teodor, Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593, oprac. Maciej Franz, Warszawa 2021, ss. 167.

22.Zbiory pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pocztówki krajoznawcze, oprac. Elżbieta Laska, Przemyśl 2021, ss. 122.

23. Zinczenko Ołeksandr, Katyń. Śladami polskich oficerów, przekład Ola Hnatiuk, Olszanica 2015, ss. 296.

 

       Wcześniejsze:

1. Antoni Rozmanith – zesłaniec 1863 roku. Wspomnienia nadbajkalskie i syberyjki album, oprac. Eugeniusz Niebelski, Lublin 2021, ss. 221.

2. Chowaniec Czesław, Historia twierdzy stanisławowskiej (1662-1812) [red. naukowa: Myrosław Wołoszczuk, Norbert Mika, Zenowij Fedunkiw], Iwano-Frankiwsk 2018, ss. 314.

3. Dębska-Kossakowska Aleksandra, Ludzki wymiar historii Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuk, Katowice 2020, ss. 341.

4. Drogi do niepodległości. Polska odrodzona, red. Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski, Warszawa 2019, ss. 106.

5. Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum, Przemyśl 2020, ss. 308.

6. Dziedzictwo Kunstkamery. Jak powstały nasze muzea?. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 2-3 grudnia 2020, Przemyśl 2020, ss. 308.

7. Dziennik cara Mikołaja II, oprac. Jan Gondowicz, przekł. Leon Kozłowski, Warszawa 1998, ss. 388.

8. Fac Lucjan, Tracz-Tryniecki Marek, Andrzej Maksymilian Fredro ok. 1620-1679, Przemyśl 2020, ss. 102.

9. Gilliard Pierre, Tragiczny los cara Mikołaja II i jego rodziny, Warszawa 1990, ss. 112.

10. Grin-Piszczek Ewa, Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku, Przemyśl 2019, ss. 249.

11. Harbig Anna Maria, Die Aufgezwungene sprache: Deutsch in Galizischen schulen (1772-1848), Białystok 2016, ss. 416.

12. Hroch Miroslav, Powstanie małych narodów w Europie środkowej i południowo-wschodniej, Warszawa 2020, ss. 142.

13. Ivosse Kazimierz, Garść nieba, garść piekła, Oldenburg-Jarosław 2014, ss. 281.

14. Ivosse Kazimierz, Garść nieba, garść piekła, Oldenburg-Jarosław 2018, ss. 324.

15. Ivosse Kazimierz, Garść nieba, garść piekła, Wankendorf-Jarosław, ss. 298.

16. Jerzy Giedroyć – Stefan Kisieleski. Listy 1946-1991, wstęp Adam Michnik, oprac. Łukasz Garbal, posłowie Rafał Habielski, Warszawa 2020, ss. 399.

17. Kaczyński Adam Rafał, Śladami łagrów i specsiołków na dalekiej północy Rosji, Lwów 2021, ss. 116.

18. Karbarz-Wilińska Joanna, Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem Stanisławem Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939), Gdańsk-Warszawa 2020, ss. 308.

19. Klebowicz Grzegorz, Parafie i wspólnoty zakonne (archi)diecezji przemyskiej XIV-XXI w., Przemyśl 2020, ss. 344.

20. Klier John, Mingay Helen, Anastazja Romanowna czy Anna Anderson? Warszawa 1998, ss. 256.

21. Klimecki Michał, Karpus Zbigniew, Czas samotności. Ukraina i Ukraińcy w latach 1914-2018, Warszawa 2020, ss. 336.

22. Klisowski Ryszard Mieczysław, Wołyńskie labirynty, Biały Dunajec-Ostróg 2021, ss. 96.

23. Kozimala Irena, Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, Rzeszów 2021, ss. 339.

24. Kozyra Waldemar, Polityka administracyjna Ministrów Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, Lublin 2009, ss. 680.

25. Krasowska Helena, Języki mniejszości. Status, prestiż, dwujęzyczność, wielojęzyczność, Warszawa 2020, ss. 219.

26. Kresowa Bałagułka. Wywiady Anny Gordijewskiej z Mariuszem Olbromskim dla „Kuriera Galicyjskiego”, cz. I, Lwów 2020, ss. 124.

27. „Kronika” ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku lata 1944-1951, wybór i oprac. Szczepan Kozak, Przeworsk 2020, ss. 234.

28. Masłowski Michał, Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2020, ss. 202.

29. Massie Robert K., Mikołaj i Aleksandra, przeł. Krzysztof Kwiatkowski, Warszawa 1995, ss. 472.

30. Mazan Leszek, Od C. K. Cygar-Fabryki i krakowskiej Carmen do Philip Morris Polska S.A., czyli 125 lat Zakładów Tytoniowych w Krakowie, Kraków 2021, ss. 168.

31. Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości, red. Grzegorz Kubal, Brzozów 2018, ss. 576.

32. Miłosz Czesław, Przed i po, pod red. Józefa Olejniczaka, Kraków 2021, ss. 420.

33. Mitkiewicz Leon, Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939, wstęp i oprac. Waldemar Rezmer, Toruń 2018, ss. 170.

34. Motylewicz Jerzy, Społeczeństwo Przemyśla w XIV-XVIII wieku, t. I, Przemyśl 2020, ss. 271+LXVII.

35. Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510), oprac. Anna Łosowska, Michał Schmidt, Przemyśl 2019, ss. 257.

36. Obok siebie. Studia polsko-ukraińskie, pod red. Karola Kościelniaka, Macieja Krotofila, Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2014, ss. 196.

37. Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, oprac. Danuta Komolowa, przy współpracy Teresy Sieniateckiej, Warszawa 1998, ss. 575.

38. Polaczek Janusz, Somosierra. Szkice do Panoramy Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego, a ikonografia wojen napoleońskich, Przemyśl 2020, ss. 136.

39. Polski Słownik Biograficzny, t. LIII/2, z. 217, Warszawa-Kraków 2020, ss. 160.

40. Polski Słownik Biograficzny, t. LIII/3, z. 218, Warszawa-Kraków 2021, ss. 160.

41. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów, Oświęcim 2018, ss. 176.

42. Powiat łańcucki wczoraj i dziś, Łańcut-Rzeszów 2020, ss. 224.

43. Półćwiartek Józef, Polewczak Marian, Zespół Samokształceniowy „Filomaci” (1951-1953) w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Bunt młodzieży i jego konsekwencje w całym okresie PRL, Przemyśl 2019, ss. 281.

44. Rozkaz nr 00485 Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937-1938, wstęp Marzena Kruk, Warszawa 2018, ss. 64.

45. Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923, red. Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Robert Klementowski, Wrocław-Warszawa 2020, ss. 544.

46. Sanojca Karol, Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013, ss. 477.

47. Seroka Henryk, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, ss. 316.

48. Shved Viachaslau, Grzybowski Jerzy, Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991, Warszawa 2020, ss. 270.

49. Smułkowa Elżbieta, Był dom we Lwowie... zwany Strasznym Dworem, Warszawa 2019, ss. 279.

50. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, red. T. Stępniewski, A. Górak, M. Kruszyński, Lublin-Warszawa 2020, ss. 272.

51. Wędrujące madonny. Wizerunki madonn kresowych na Podkarpaciu. Materiały z konferencji naukowych odbytych w latach 2016-2020 w Przemyślu, red. Marek Wojnarowski, Przemyśl 2020, ss. 224.