WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje w języku polskim

 

 1. Blumówna Helena, Warsztat malarza realisty, Warszawa 1954, ss. 60 + il.;
 2. Giemza Jarosław,  Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów 2017, ss. 656;
 3. Handelsmann Marceli, Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism, Warszawa 1966, ss. 402 (dar Stanisława Barana);
 4. Huk Bogdan, Młodzi Ukraińcy Mychajły Borysa „Żana”. Terenowe oddziały samoobrony w powiecie jarosławskim w latach 1945-1947, Przemyśl 2016, ss. 680 (dar Bogdana Huka);
 5. Karczmarzewski Andrzej,  Pieczęcie gmin jednostkowych z okresu galicyjskiego, Rzeszów 2006, ss. 248;
 6. Kietlińska Maria z Mohrów, Wspomnienia, oprac. Irena Homola Skąpska, Kraków 1986, ss. 351;
 7. Korniejenko Agnieszka,  Ukraiński modernizm, Kraków 1998, ss. 324;
 8. Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, tekst Janusz Mazur, Lubaczów 2008;
 9. Kuca Jan,  Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi, Mołodycz 2017, ss. 336;
 10. Kuca Jan,  Opowieści Jarosławskiego Zasania, oprac. red. Władysław Wójtowicz, cz. III, Rzeszów 2012; ss. 360;
 11. Lepyawko Serhiy,  Czernihów: od wieku do wieku, Czernihów 2017, ss. 18;
 12. Łazar Adam,  Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów, Lubaczów 2017, ss. 192;
 13. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. Jan Ostrowski, cz. IV:  Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego, red. Maria Kałamajska-Saeed, t. 3:  Kościoły Grodna, red. Maria Kałamajska-Saeed, Kraków 2016, ss. 226+il.;
 14. Nastulanka Krystyna, Sami o sobie, Warszawa 1975, ss. 344 (dar Stanisława Barana);
 15. Ogień Majdanu. Dziennik rewolucji 21.11.2013-22.02.2014, oprac. Zbigniew Gluza, Warszawa 2015, ss. 144;
 16. Piskorski Jan, Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestoletniej Europie, Warszawa 2010, ss. 340 (dar Stanisława Barana);
 17. Przybylska Renata, Przyczyna Wiesław,  Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011, ss. 132;
 18. Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stafana Sapiehy 1867-1951. Katalog wystawy w Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 13 maja – 2 lipca 2017, oprac. Marcin Marynowski, [Przemyśl 2017], ss. 108;
 19. Sierobaba Władimir, Charczenko Siergiej,  Ukraina, Moskwa 1986, ss. 72;
 20. Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, red. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, t. 24: Lawszuk Włodzimierz, Jezuici w Grodnie 1622-1700. Ludzie i dzieje kolegium, Kraków 2013, ss. 327 (dar Stanisława Barana);
 21. Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. Agnieszka Gronek, Alicja Nowak, Kraków 2016, ss. 240;
 22. Super omnia veritas. Księga dedykowana księdzu profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, red. Józef Wołczański, Lwów-Kraków 2015, ss. 807;
 23. Ślady świętego. Związki św. Brata Alberta z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu, red. Andrzej Stopyra, Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Dariusz Sałek, Lubaczów 2017, ss. 48;
 24. Ustawy i rozporządzenia w zakresie szkół ludowych, zebrał Konstanty Pierożyński, Lwów 1904, ss. 448+30;
 25. Wojna i pamięć. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej na terenie powiatu lubaczowskiego. Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 4 września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Muzeum Kresów w Lubaczowie, red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur, Lubaczów 2009, ss. 353;
 26. Wrzosek Mieczysław, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990, ss. 552 (dar Stanisława Barana);
 27. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich, red. Stefan Kozak, Marian Jakóbiec, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, ss. 280;
 28. Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej, oprac. Janusz Mazur, Krzysztof Stępień, Lubaczów 2015;
 29. Zespół cerkiewny w Radrużu, Lubaczów 2015
 30. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem, Katalog wystawy, pr. zbior., Tomaszów Lubelski-Leipzig-Lublin-Rzeszów 2012, ss. 450 +dodatki (dar Andrzeja Koperskiego).