WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje ukraińskojęzyczne:

 

1.            Беззубенко Аліна, Діяльність міжнародних і польських неурядових організацій та фондів у Польщі в 1989-2004 рр., Харків 2013, 20 с.;

2.            Борщевич Володимир, Православне духовенство Волині у XX ст., Рівне 2011,
38 с.;

3.            Васильєв Валерій, Подкур Роман, Радянські карателі. Співробітники НКВС – виконавці «Великого терору» на Поділлі, Київ 2017, 240 с.;

4.            Верига Василь, За межами Батьківщини. Збірник наукових статей і доповідей, red. Микола Литвин, Львів 2002, 364 с.;

5.            Відлуння Великого Терору, t. I: Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938- листопад 1939 рр.), red. Валерій Васильєв, Лінн Віола, Роман Подкур, Київ 2017, 744 с.;

6.            Жулинський Микола, Моя Друга світова: роман – хроніка в голосах, Київ 2017,  416 с.;

7.            Ідзьо Віктор, Святий Папа Римський Григорій VII – засновник Королівства Руси – України в XI столітті, Івано-Франківськ 2018, 28 с.;

8.            Колянчук Олександр, За нашу і вашу свободу, Дрогобич 2018, 287 с.;

9.            Кравченко Владимир, Мусиездов Алексей, Филиппова Ольга, Представления о пограничье и практики их использования, Нью-Йорк 2012, 172 с.;

10.        Лозинська Ірина, Російські воєнні генерал-губернаторства у Галичині в період Першої світової війни. Львівського Національно університету імені Івана Франка, Львів 2010, 20 с.;

11.              Лукяненко Левко, З часів неволі, t. 4: Країна Моксель, Київ 2010, 520 с.;

12.        Медведовська Анна, Голокост в Україні в суспільній думці кінця ХХ – початку ХХІ ст., Дніпро 2016, 20 с.;

13.        Минуле у теперішньому. Три дослідження на польсько-українські теми, pod red. Яцка Курчевського, Варшава 2017;

14.        Нижнікова Світлана, Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина XIX-початок XXст.), Харків 2017, 19 с.;

15.        Олійник Микола, Громадсько-політична і науково-публіцистична діяльність Михайла Лозинського, Львів 2011, 19 с.;

16.        Павличко Дмитро, Спогади, t. 1, Київ 2015, 485 с.

17.        Прилуцька Ольга, Іван Курас: Життєвий шлях, суспільно – політична і наукова діяльність (1939 – 2005 рр.), Миколаїв 2010, 20 с.;

18.        Скирда Ірина, ХХІ археологічний з’їзд: передумови , перебіг подій, історичне значення, Дніпро 2016, 19 с.;

19.        Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Метаграфовані тексти, red. nacz. Валерій Смолій, Київ 2018, 752 с.;

20.        Усенко Ольга, Проблема давньоруського язичництва в українській та російській історіографії другої половини XVIII-XX ст., Дніпро 2016, 20 с.;

21.        Фундація Галицкої Митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років. Збірник документів, red. Вадим Ададуров, Львів 2011, 190 с.;

22.        Чмелик Роман, Сучасний Українсько-польський кордон: виміри ідентичності, Львів 2017, 352 с.;

23.        Чорновол Ігор, Українська фракція Галицкого Крайового Сейму, Львів 2018,
369 с.;

24.        Шпак Денис, Опозиційний рух на півдні УРСР в другій половині 50-х – середині 80-х рр. ХХ ст., Миколаїв 2012, 18 с.;

25.        Яремчук В’ячеслав, Українська Багатопартійність Наддніпрянської Західної України: Компаративний аналіз (1899-1918рр), Київ 2012, 442 с.