WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Publikacje ukraińskojęzyczne:

 

1917 Український вимір 1921. Фотодокументальна виставка до 100 річчя Української революції. Альбом виставки, упор. Світлана Якобчук, Київ 2018, 24 с.;

Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1471-1918 роки. Довідник, упор. Микола Корінний, Біла Церква 2017, 288 с.;

Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1918-2010 роки. Довідник, упор. Микола Корінний, Біла Церква 2012, 304 с.;

Баран Володимир, Історія України 1945-1953, Львів 2005, 184 с.;

Баран Володимир, Токарський Василь, Зачистка 1939-1941. Політичні репресії в західних областях України, Львів 2014, 456 с.;

Бондарчук Анна, Журнал «Огонек» як джерело дослідження процесу демонтажу радянського тоталітаризму. Автореферат дисертації на здобиття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), Черкаси 2019, 20 с.;

Верховцева Ірина, Селянське самоврядування в Російській Імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореферат дисертації на здобиття наукового ступеня доктора історичних наук (спеціальність – всесвітня історія), Черкаси 2019, 40 с.;

Вільні з вільними, рівні з рівними, до підписання Гадяцького Договору 1658 року, 2018, 162 с.;

Вісин В., Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. Монографія, Луцьк 2014, 440 с.;

Волощук Мирослав, «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина ХІV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції, Івано-Франківськ 2014, 496 с.;

Волинь у роки Української революції 1917-1921 рр. Збірник наукових праць, red. Анатолій Шваб, Луцьк 2019, 300 с.;

Вронська Т., Позасудові репресії членів сімей участників найіонально-визвольного руху в західних областях України (1944-1952), Харків 2008, 264 с.;

Гацковський Михайло, Паславський Іван, Фнтоній Ангелович. Його епоха і діяльность, Львів 2006, 88 с.;

Горбаль Богдан, Бортне село з каміня, t. 1, Коннектикут 2017, 596 c.;

Горбаль Богдан, Бортне село з каміня, t. 2, Коннектикут 2017, 644 c.;

Добржанський Олександр, Старик Володимир, Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.). Документи і матеріали, Чернівйі 2019, 512 с.;

Енцеклопедичний довідник Історія України, Київ 2008, 1518 с.;

Енцеклопедія сучасної України, red. Іван Дзюба, Микола Железняк i in., t. 19 (Малиш – Медицина), Київ 2018, 688 s.;

Енцеклопедія сучасної України, red. Іван Дзюба, Микола Железняк i in., t. 20 (Медицина – Мікоян), Київ 2018, 688 s.;

Зубрицький Михайло, Зібрані твори і матеріали у трьох томах, t. 3: Газетні публікації, етнографічні та архівні матеріали, Львів 2019, 1024 s.;

Івангородський Констянтин, Етнічна історія східних слов’ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський гускурси), Черкаси 2018, 422 с.;

Казимір Віра, Правда і добра воля переможуть. Жуття та діяльність Василя Дубровського в Україні (1897-1943). Монографія, Харків-Чергігів 2018, 312 с.;

Київщина: Історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції 6 квітня 2017 року, м. Київ, до 85-річчя утворення Київської області та 95-річчя утворення Державного архіву Київської області, ред. кол. С. Каменєва, Г. Бойко, О. Бєлая та ін., Київ 2017, 144 с.;

Клейнер Ізраїль, Національні проблеми останньої імперії (національне питання в СРСР очима радянських дисидентів), Паріс 1978, 406 с.;

Кучерепа М., Щеблюк, Захисники працючого люду: профспілки волинському воєводстві в 1921-1939 рр., Луцк 2018, 580 с.:

Лавріненко Юрій, Сверстюк Євгеній, Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. Поезя – проза – драма – есей, Київ 2008, 976 с.;

Ленартович О., Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни. Монографія, Луцк 2011, 412 с.;

Липинський Вячеслав, Твори, t. 3: Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім столітті, red. Лев Білас, Яарослав Пеленський, Філадельфія 1991, 346 с.;

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів, t. 2: 1946 – березень 1953. Збірник документів та матеріалів, red. Галина Сварник, Львів 2019, 622 с.;

Магочій Павло Роберт, Як я став українознавцем, Ужгород 2018, 144 с.;

Мартин Тері, Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923-1939 роки), Київ 2013, 640 с.;

Матковський Іван, Казимир граф Шептицький – отець Климентій: полський аристократ, український ієромонах, Екзарх Росії та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник народів світу, блаженний Католицької Церкви 1869-1951. Біографія, Львів 2019, 664 с.;

Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького: матеріали до бібліографістики, Б. Зіменковський, Львів 2018, 138 с.

Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 1941-1944, ред. Валерій Васильєв, Наталя Кашеварова, Олена Лисенко та ін., Київ 2018, 752 с.

Ніньовський Василь, Міжнародний воєнний трибунал про Україну. Публіцистично-документальний довідник, з деякими порівняльньними моделями злочинів режимів – націстського з московсько-імперським, Едмонтон 1989, 231 с.;

Оніщенко Сергій, Залізниці та залізничники України в другій половині ХХ ст.: соціоісторичний аспект. Автореферат дисертації на здобиття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність – історія України), Черкаси 2019, 20 с.;

Орищенко Роман, Релігійний світ українських селян другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст., Черкаси 2019, 80 с.;

Орищенко Роман, Релігійнісьт українського селянства наддіпрянщини (1861-1933): історичний вимір. Автореферат дисертації на здобиття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність – історія України), Черкаси 2019, 20 с.;

Павличко Дмитро, Спогади том, t. 3, Київ 2017, 493 с.;

Петрів Микола, Наукові праці українських працівників в галузі права в Чехо – Словацькій республіці в 1921-1940 рр. Бібліографічний покажчик, Київ-Львів 1998, 64 с.;

Петрів Микола, Союз Українських Адвокатів у Львові, cz. 1: Покажчик видань, Львів-Київ 1998, 55 с.;

Пилипович Володимир,  Каталог аудіо – і відеозаписів хору „Журавлі„ (1980-2015), Перемишль 2019, 100 с.;

Подобєд Олена, Українська планета ДіПі: культура та повсякдення, Житомир 2018, 396 с.;

Прокопенко Наталія, Наша культура (Вінніпег, 1951-1953). Систематичний покажчик змісту, Львів 2017, 134 с.;

Руленко Юлія, Діяльність устфнов пошти і телеграфу на правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Автореферат дисертайії на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, Черкаси 2018, 20 с.;

Сварник Галина, Книгозбірня й архів Дмитра Донцова крізь призму долі власника, Львів 2019, 88 с. +32 с. іл.;

Список репресованої літератури, упор. Сергій Білокінь, Київ 2018, 520 с.;

Старосольський Володимир, Принцип більшості, Львів 2018, 312 с.;

Степанчук Юрій, Образ Богдана Хмельницького в новітній в новітній українській та зарубіжній історіографії. Монографія, Вінниця 2018, 572 с.;

Суспільство в радяньській Україні років непу (1921-1928) колективна монографія, t. 1, ред. Станіслав Кульчицький, Київ 2015, 655 с.; t. 2, ред. Станіслав Кульчицький, Київ 2015, 598 с.;

Сухий Олександр, Релігійни процеси на Львівщині в кінйі 1980-их – 1900-их рр.: суспільно-політична сфера та міжконфересійні відносини, Львів 2016, с.;

Українське правознавство в Україні, країнах Європи та Америки. Матеріали до бібліографії ХІХ-ХХ століть, перед. Микола Петрів, Львів 2001, 260 с.;

Урсу Наталія, Мистецька спадщина домініканського ордену ХVII-XIX ст. на території України. Монографія, Камянець-Подільський 2007, 368 с.;

Утвердження Української мови в освіті та културі. Матеріали наукової конференції 27 квітня 2017 р., red. Микола Цимбалюк, Київ 2017, 202 с.;

Фан Рубен, Історія єврейської національної автономії в період Західно-Української Республіки, Львів 2019, 272 с.;

Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні настрої. Чаес у поставарійний період. Збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС, odp. red. Валерій Смолій, Київ 2019, 1199 с.

Шабала Я., Аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ ст.: передумови, перебіг та наслідки. Монографія, Луцьк 2012, 360 с.;

Шваб Анатолій, Еміграційна політика Польщі (1918-1939). Монографія, Луцк 2014, 492 с.

Штепа Павло, Московство – его происхождение, содержание, формы и историческое развитие, Черкассы 2015, 438 с.