WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje w innych językach.

1.      International numismatic directory, red. Jan J. Krasnodębski, London 1973, ss. 272.