WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI

Publikacje w innych językach.

 

Babiak Augustyn, Enchiridion. La Chiesa greco-cattolica ucraina in italia, Roma 2019, ss. 248;

Dudra Stefan, Lemko identity and the ortodox church, Connecticut 2018, ss. 150;

Pyzhs Simeon, A short history of Carpathian Rus, ed. Paul Best, Michael Decerbo, Connecticut 2016, ss. 136.