WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Czasopisma polskojęzyczne:

 

 

1. „Kwartalnik Historii Żydów” 2020, nr 4.

2. „Nasza Przeszłość” 2021, t. 35.

3. „Premislia Christiana” 2020/2021, t. XIX.

4. „Wołanie z Wołynia” 2020, nr 2; 4; 5; 2021, nr 2.