WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Czasopisma wydawane w języku polskim

 

 1. Archeion” 2016, t. CXVII;
 2. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne” 2005, nr 1; 2006, nr 1;
 3. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 1-2; nr 3;
 4. „Czasy nowożytne” 2014, t. 27; 2015, t. 28; 2016, t. 29 (dar Stanisława Barana);
 5. „Karta” 2003, nr 39; 2004, nr 41 (dar Stanisława Barana);
 6. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017, R. LXV, nr 1;
 7. „Kwartalnik Historii Żydów” 2017, nr 1;
 8. „Lubaczów” 2017 (jednodniówka);
 9. „Miscellanea Historico-Archivistica” 2016, t. XXIII;
 10. „Nasza Przeszłość” 2017, t. 127;
 11. „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 5; 2017, nr 1; nr 2; nr 3;
 12. „Palestra” 2006, R. LI, nr 579-580, z. 3-4; 2007, R. LII, nr 591-592, z. 3-4; 2010, R. LV, nr 625-626, z. 1-2; 2012, R. LVII, nr 649-650, z. 1-2; 2012, LVII, nr 651-652, z. 3-4; (Skorowidz „Palestry” za rok 2012, Warszawa 2012);
 13. „Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski” 2016,  t. IV, cz. 1; cz. 2;
 14. „Polski Słownik Biograficzny” 2017, t. LI/3, z. 210;
 15. „Przewodnik” (Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych) 1925, nr 7; 1933, nr 86; 1938, nr 136; 1939, nr 140; 1939, nr 142;
 16. „Rocznik Przemyski” (Historia) 2016, t. 52, z. 1 (19); (Literatura i Język) 2016, t. 52, z. 2 (20); (Nauki Przyrodnicze) 2016, t. 52, z. 3 (12);
 17. „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1953, t. IV;
 18. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1953, t. XV;
 19. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015, t. 15;
 20. „Studia Historyczne” 2015, R. LVIII, z. 2; z. 3; z. 4.