WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Czasopisma polskojęzyczne:

1. „Forum Dziennikarzy” 2021, nr 5.

2. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2020, nr 1, 2, 3, 4.

3. „Kwartalnik Historii Żydów” 2021, nr 1; 2; 2022, nr 1; 2.

4. „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2018, t. XXII; 2021, t. XXIII.

5. „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2015-2020, t. XXV.