WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Czasopisma polskojęzyczne:

1.                  Collectanea Theologica” 2018, t. 1, 2;

2.                  „Folia Philosophica” 2017, vol. 37;

3.                  „Kwartalnik Historii Żydów” 2017, nr 3; 2018, nr 1, 2;

4.                   „Miscellanea XXI” 2014, nr 1;

5.                  „Nasza Przeszłość” 2017, t. 128;

6.                  „Nowa Europa Wschodnia” 2017 nr 2, 3-4, 6; 2018, nr 3-4;

7.                  „Pomniki Dziejowe Polski” 1994, t. XI; 1996, t. XII; 2008, t. XIV;

8.                  Przemyski Przegląd Kulturalny” 2017, nr 38-39;

9.                  „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2018, z. 2;

10.              „Studia nad Polszczyzną Kresową” 1995, t. VIII;

11.              „Studia Rzeszowskie” 1999, nr 6;

12.              „Wołanie z Wołynia” 2017, nr 2; 2018, nr 1, 5;