WAŻNIEJSZE  NABYTKI   BIBLIOTEKI  

Czasopisma polskojęzyczne:

 

1. „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 4; 2017, nr 3;

2. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017, nr 2; 3; 4; 2018, nr 2; 3; 4;

3. „Kwartalnik Historii Żydów” 2017, nr 4; 2018, nr 3; 4; 2019, nr 2;

4. „Nad Odrą” 2019, R. XXIX, nr 3-5;

5. „Nasza Przeszłość” 2018, t. 130; 2019, t. 132;

6. „Nowa Ukraina” 2017, t. 131;

7. „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2017, nr 38-39;

8. „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2017, t. 21;

9. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2018, t. LXIII;

10. „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2006, t. 66;

11. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2018, nr 3;

12. „Wołanie z Wołynia” 2018, nr 6; 2019, nr 4; nr 5; nr 6.