Biblioteka cyfrowa

 

nazwa zadania

 „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH PWIN. WIELOETNICZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE GALICJI XIX - XX W.”

 

Zadanie dofinansowano ze ¶rodków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(umowa nr 04995/15/FPK/NIMOZ),
w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”,
Priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”

 

 

  Materijały do istoriji ukrajin¶ko-cze¶kych wzajemyn w perszij połowyni XIX st., oprac. I. Bryk, Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw, t. 15, 
Lwiw 1921

do pobrania:

                

Metadane techniczne

Numer inwentarzowy: bibl. podr.
Data kopii: 29.09.2015 r.
Dane osób wykonuj±cych kopie cyfrowe: Ludmiła Kozłowska, Bogumiła Kowal,  
                                                               Rafał Kulińczak, Ryszard Łamasz, Anna Zelwak,
Nazwa wła¶ciciela obiektu: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy¶lu
Ty urz±dzenia: Skaner Plustek OpticBook 3800
Rozdzielczo¶ć w pionie: 300
Rozdzielczo¶ć w poziomie: 300
Szeroko¶ć w pikselach: 1726
Wysoko¶ć w pikselach: 2660
Głębia kolorów w bitach: 32
Ilo¶ć stron: 176
Format: 14 x 21,6 cm
Wielko¶ć pliku DjVu: 4,82 MB
Wielko¶ć pliku PDF: 20,7 MB

Metadane opisowe w formacie MARC21

040

PWIN

100

Iwan Bryk

245

a./ Materijały do istoriji ukrajin¶ko-cze¶kych wzajemyn w perszij połowyni XIX st. n./ t. 15 p./ Ukrajin¶ko-ru¶kyj archyw

260

a./ Lwiw c./ 1921

300

a./ 176 s.  c./ B4

sygnatura

10021