Biblioteka cyfrowa

 

nazwa zadania

 „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH PWIN. WIELOETNICZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE GALICJI XIX - XX W.”

 

Zadanie dofinansowano ze ¶rodków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(umowa nr 04995/15/FPK/NIMOZ),
w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”,
Priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”

 

 

   Łozyn¶kyj M., Ukrajinstwo i moskwofilstwo sered ukrajin¶ko-ru¶koho narodu w Hałyczyni, Lwiw 1909

do pobrania:

                

Metadane techniczne

Numer inwentarzowy: bibl. podr.
Data kopii: 29.10.2015 r.
Dane osób wykonuj±cych kopie cyfrowe: Ludmiła Kozłowska, Bogumiła Kowal,  
                                                               Rafał Kulińczak, Ryszard Łamasz, Anna Zelwak,
Nazwa wła¶ciciela obiektu: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy¶lu
Ty urz±dzenia: Skaner Plustek OpticBook 3800
Rozdzielczo¶ć w pionie: 300
Rozdzielczo¶ć w poziomie: 300
Szeroko¶ć w pikselach: 1511
Wysoko¶ć w pikselach: 2274
Głębia kolorów w bitach: 32
Ilo¶ć stron: 96
Format: 14 x 21,6 cm
Wielko¶ć pliku DjVu: 1,35 MB
Wielko¶ć pliku PDF: 9,62 MB

Metadane opisowe w formacie MARC21

040

PWIN

100

Mychajło Łozyn¶kyj

245

a./ Ukrajinstwo i moskwofilstwo sered ukrajin¶ko-ru¶koho narodu w Hałyczyni

260

a./ Lwiw c./ 1909

300

a./ 96 s.  c./ B4

sygnatura

3111