a/ zbiory unikalnej literatury dotyczącej I wojny światowej (dział w opracowaniu)

b/ wydawnictwa dokumenty życia społecznego dotyczące I wojny światowej (publikacje wydane przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu:

  1. Ilka Künigl Ehrenburg (I. von Michaelsburg), W oblężonym Przemyślu kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914 – 1915)  , Przekład z języka niemieckiego Edward Pietraszek i Anna Siciak,  red.  S. Stępień, Przemyśl 2010, s. 248;
  2. Helena Jabłońska, Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915, Przemyśl 1994, s. 271;
  3. Jan Vit, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914 - 1915, Przemyśl 1995, s. 128;

 

<<<<WSTECZ