Ocalić od zapomnienia”.

Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego

 w latach 1917-1939.

Projekt dofinansowany przez Fundację Lanckorońskich z Brzezia

(decyzja Rady Fundacji z  6 maja 2013 r.)

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 r. przez zespół:

 

 1) dr Stanisław Stępień – kierownik projektu;

 2) dr Anna Siciak;

 3) lic. Ludmiła Kozłowska;

 4) mgr Adam Białoń;

 5) mgr Małgorzata Szybiak.

 Obsługą administracyjno-techniczną projektu zajmowały się osoby:

 1) mgr Ryszard Łamasz.

 2) mgr inż. Rafał Kulińczak.

Efektem realizacji projektu jest:

1/ przeprowadzenie kwerend w dwu kijowskich archiwach: Centralnym Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy i Rządu Ukrainy oraz Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy, w wyniku których wykonano kopie 105 dokumentów obrazujących różne przejawy życia społecznego Polaków na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917-1939;

2/ dokumenty zostały przełożone z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski, a następnie przepisane na komputerze w programie WORD oraz opracowane naukowo i redakcyjnie;

3/ 35 najciekawszych dokumentów zostało udostępnionych w Internecie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu www.pwin.pl

4/ 50 dokumentów zostało opracowane edytorsko i zakwalifikowane do druku w 7 tomie wydawanej przez Instytut serii źródłowej pt. Polacy na Ukrainie w latach 1917-1939. Druk publikacji przewidziany jest w 2014 r.;

5) wszystkie zebrane dokumenty (103) zostały przekazane zbioru dokumentów  Biblioteki Instytutu i są udostępnianie naukowcom, studentom i innym zainteresowanym dziejami Polaków na Ukrainie osobom.

 

 

 

 
 

Powrót