1. Polska południowo-wschodnia (Ruś Czerwona, Galicja, pogranicze polsko-ukraińskie) – stosunki narodowościowe, wyznaniowe, kulturalne i społeczne oraz ich rola w kontaktach z Ukraińcami, Słowakami, Czechami, Węgrami i innymi narodami Europy południowo-wschodniej.

 

Najważniejszym efektem programu było wydanie, następujących tomów prac zbiorowych:

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 1, red. S. Stępień, Przemyśl 1990, s. 286;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 429;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 337;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 4, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 472;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 5, red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 366;

Michał Micel, Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej, Przemyśl 1995, s. 140;

Hubert Lewkowicz,  Ukrainoznastwo na Polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym. Dziesięć Lat Działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990 – 2000, Przemyśl 2001

, s. 180;

Czy istnieje czwarta Ruś? Wokół  tożsamości kulturowej w regionie karpackim;
 Does a Fourth Rus’ Exist?
Concerning cultural identity in the Carpathian Region

red. P. Best and S. Stępień, Przemyśl - Higganum 2009, s. 364

 

 

 

 

Powrót