3. Dzieje stosunków polsko-ukraińskich w polskiej i ukraińskiej historiografii współczesnej.

 

Efektem programu było m.in. wydanie drukiem publikacji:

 

Stanisław Stępień, Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998, Przemyśl 1999, s. 220;

A. Siciak, Druki przemyskie 1754 - 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002, s. 430;

 

 

Powrót