5. Społeczność polska i żydowska na pograniczu polsko-ukraińskim w XIX i XX w.

 

Efektem programu było m.in. wydanie drukiem publikacji:

1. Żydzi w Małopolsce, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 364;

2. Szymon  An-ski, Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej.
 Wrażenia i refleksje z podróży po kraju
(przekład z języka hebrajskiego)

Przemyśl 2010, s. 480.

a także poprzez kwerendę w archiwach ukraińskich zgromadzenie szeregu dokumentów obrazujących życie Polaków i Żydów na ziemiach obecnie wchodzących w skład państwa ukraińskiego

 

 

 

Powrót