DZIEJE INSTYTUTU

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu powstał 2 lutego 1990 r. Jego celem jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi w Polsce oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Ukraińcami. Działalność naukowa realizowana jest przez zakład badawczy zatrudniający pracowników etatowych. Instytut prowadzi bibliotekę specjalizującą się w problematyce regionalnej, zagadnieniach mniejszości narodowych i wyznaniowych.

Od września 2005 roku PWIN we współpracy z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie oraz w ramach dofinansowania z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie - RITA”, administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, realizuje Międzynarodowy Program Medialny „Partnerstwo na rzecz Demokracji”, w ramach którego organizowane są cykliczne, comiesięczne, warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy.

Dzięki stypendiom uzyskanym w Fundacji S. Batorego i Kasie im. J. Mianowskiego oraz Funduszu Rozwoju Euroregionu Karpackiego w Instytucie odbyło staż naukowy 21 badaczy z Ukrainy.

W celu upowszechniania wiedzy o mniejszościach narodowych i stosunkach polsko-ukraińskich Instytut organizuje sympozja i konferencje naukowe. Pragnąc wpływać na aktywizację badań nad mniejszościami narodowymi i stosunkami Polaków z narodami Europy Południowo-Wschodniej przyznaje Nagrodę Naukową im. Marcelego Handelsmana za prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Dotychczasowym efektem badań PWIN jest szereg publikacji, z których większość dostępna jest w naszej ofercie wydawniczej..

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-03-03 134051.jpg

W dniu 16 grudnia 2014 r. zmarł 

mgr August Stanisław Frenczak

(ur.1943 r.) wybitny znawca dziejów Przemyśla oraz polsko-ruskiego pogranicza kulturowego i etnicznego. W osobie śp. Pana Augusta żegnamy aktywnego naukowo wspołtwórcę i wieloletniego pracownika Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, niezrównanego i niesztampowego interpretatora źródeł historycznych, autora ponad 100 publikacji naukowych, mistrza bez uniwersyteckiej katedry, specjalistę od tematów trudnych, miłośnika przeszłości a nade wszystko dobrego i życzliwego człowieka najwyższej kultury