KSIĘGARNIA

Uwaga!
Jeśli interesuje Państwa jakiś fragment naszych publikacji (także tych, których nakład został już wyczerpany) to możemy go przesłać (w formacie pdf) jako załącznik do poczty elektronicznej. Koszt 5 zł za pierwsze 3 strony tekstu (strona tytułowa publikacji gratis), a za każdą kolejną stronę po 50 gr. W przypadku, gdy nie posiadamy wersji elektronicznej danego materiału, to możemy przesłać jego kserokopię w cenie 30 gr za stronę tekstu plus koszty przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt
 instytut@pwin.pl

Przy zamawianiu prosimy zawsze podać tytuł publikacji.

 

            image017.jpg

Abraham Nahum POLAK,

 CHAZARIA. 
Dzieje królestwa żydowskiego
  w Europie,
 
 

przekład hebrajskiego
Krzysztof Dawid Majus,

Przemyśl 2015, s.  540 

Cena: 50,00 zł

image030.jpg

Szymon AN-SKI,

Tragedia Żydów galicyjskich
 w czasie  I wojny światowej.
 Wrażenia i refleksje  z podróży po kraju


przekład hebrajskiego
Krzysztof Dawid Majus,

Przemyśl 2010, s. 480

CENA:   35,00 ;

 

 

 

 

image025.jpg

Przywilej lokacyjny prywatnego miasta  Wielkie Oczy z 1671 roku,

Krzysztof Dawid MAJUS, 

Przemyśl 2014, s. 44


 
Nakład wyczerpany

Krzysztof Dawid MAJUS,

 Wielkie Oczy. 
Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka


 
Przemyśl 2013,s.552

Cena: 50,00 zł

 

 

 

 

image023.jpg

Anna SICIAK

Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914)
 


Przemyśl 2012, s. 438;

 CENA:    10,00 zł;

Anna SICIAK
Druki przemyskie 1754 - 1939

 
Przemyśl 2002, s. 430 

CENA:     5,00 zł.

 

 

 

Inwentarze i rozliczenia folwarczne wsi Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołskiej   z lat 1711-1723

opracowali Bogumiła KOWAL, Stanisław BARAN,

Przemyśl 2014, s.170

Nakład wyczerpany

lukawiecm.jpg 

Bogumiła KOWAL

Krzysztof Dawid MAJUS

 

ŁUKAWIEC

DZIEJE GALICYJSKIEJ WSI

Praca powstała w ramach zadania publicznego pt ”Łukawiec – wspołistnienie historii i kultury. Dofinansowanie zabytków oraz bogatej tradycji zwyczajów podkarpackich wsi”, dofinasowanego ze środków Województwa Podkarpackiego (umowa Nr DO-III.616.26.2016)

Przemyśl 2016, s. 183

ISBN 978-83-60374-30-6

Nakład wyczerpany

 

 

 

 

Ilka Künigl EHRENBURG  
(I. von Michaelsburg)

W oblężonym Przemyślu kartki
dziennika z czasów wielkiej wojny (1914 – 1915) 

 [Im belagerten Przemysl  
tagebuchblätter aus großer zeit (1914 – 1915)]
,  
Przekład  
z języka niemieckiego Edward PIETRASZEK i Anna SICIAK, 
 red.  S. STĘPIEŃ,  
Przemyśl 2010, s. 248
Nakład wyczerpany

 

Ryszard GŁOWACKI

 Zapiski z okresu stanu wojennego  w Przemyślu w latach 1981-1983

 

   
Wstęp, przypisy i opracowanie  S. STĘPIEŃ,


Przemyśl 2011, s. 240

CENA:    10,00 zł;

 

 

 

 

O. Rafał WOŹNIAK OFM

 Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza 
klasztoru Franciszkanów - Reformatów


 Przemyśl 1998, s. 112

CENA:    10.00 zł
;

"Studia Przemyskie"

- t. 2,

red. August S. FENCZAK,

Przemyśl 2004, s. 278

CENA:    10.00 zł
;

 

 

 

 

 

tom1m.jpg

 

 

tom2m.jpg

 

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 1,     
red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1998, s. 336;  Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939,  t. 2,
 red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 1999, s. 248   Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 3, 
red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2001, s. 220    Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 4,
 red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2003, s. 234    Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 5, 
red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2005, s. 304     Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 6,
 red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2012, s. 382    Cena:15,00 zł;;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 7, 
red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2014, s. 350    Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 8,
 red. S. STĘPIEŃ,  Przemyśl 2014, s. 400    Cena:15,00 zł;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 2: Lata 1939-1945, t. 1
 red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, s. 306;  Cena:15,00 zł;    

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 2: Lata 1939--1945, t. 2
 red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, s. 361;  Cena:15,00 zł;    

  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów cz.3 Lata 1945-1991 t.1

  red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2016, s. 361;   Cena:15,00 zł;    

 

  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów cz.3 Lata 1945-1991 t.2

   red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2017, s. 361;  Cena:20,00 zł;

 

 

tom3m.jpg

tom4m.jpg

tom5m.jpg

    tom6m.jpg

tom7m.jpg

tom8m.jpg

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-04-05 075346.jpg

 pnu2m.jpg

          pnu31m.jpg

pnu32m.jpg

 

 

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 3, red. S. STĘPIEŃ, 
Przemyśl 1996, s. 337  Cena:10,00 zł; 

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 4, red. S. STĘPIEŃ,
 Przemyśl 1998, s. 472  Cena:10,00 zł;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 5, red. S. STĘPIEŃ, 
Przemyśl 2000, s. 366  
CENA:10,00

 

 

 

 

Żydzi w Małopolsce,

 red. F. KIRYK,

Przemyśl 1991, s. 364 


Nakład wyczerpany

Studia Polsko-Ukraińskie, t. 1

red. S. STĘPIEŃ,

Przemyśl 2006 s. 296


CENA:    10,00 zł
;

 

 

 

 

Stanisław STĘPIEŃ

 Ukrainoznawstwo.

 Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie
 w latach 1996-1998


 Przemyśl 1999, s. 220


CENA:    3,00 zł
;

Stanisław PRZYBYŁOWSKI,

 Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia 
i refleksje z pobytu w Rosji Sowieckiej
,

 Przemyśl 2001, s. 208


CENA:   
 10,00 zł;

 

 

 

 

 

 

T. SOPEL

Niezależny ruch chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej 
w latach 1980-1989 Przemyśl 2000, s. 264

CENA:    5,00 zł
;

B. KUDRYK

  Dzieje ukraińskiej  muzyki w Galicji w latach 1829-1873


 
Przemyśl 2001, s. 140
CENA:    10,00 zł
;

image029.jpg

 

 Ks. Tadeusz ŚLIWA

 

Kolegium Prałatów i Kanoników Rzymskokatolickiej Kapituły Przemyskiej w latach 1500–1525

Przemyśl 2016, s. 151

ISBN 978-83-60374-29-0

CENA:   20,00 ;

 ustawy.jpg

 Bp Innocenty WINNICKI

Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego

 

wydawca: Południowo-Wschodni

Instytut Naukowy w Przemyślu

 

Przemyśl 1998, s. 108

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

biul16.jpg

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 7: 2001, s. 300     CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 8: 2002, s. 360     CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 9: 2003, s. 270     CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 10: 2004, s. 416   Nakład wyczerpany

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 11: 2005, s. 328   CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 12: 2006, s. 400   CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 13: 2007, s. 360   CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 14: 2008 - 2011, s. 262  CENA:  5,00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 15: 2012, s. 316    CENA: 5.00 zł;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 16/17: 2013-2014, s. 424 CENA: 25,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamówienia na powyższe książki można składać: listownie,  telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Na specjalne zamówienie możemy przesłać kserokopie publikacji, których nakład został wyczerpany.

Informujemy, że Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (podstawa zwolnienia z VAT art. 113 ust. 1  ustawy o VAT) i posiada numer NIP 795-10-02-924. Jednocześnie oświadczamy, że Instytut nasz jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur. W związku z tym prosimy o przesłanie, wraz z zamówieniem, upoważnienia do wystawiania faktur bez Państwa podpisu.