SZYMON AN-SKI

 

TRAGEDIA ŻYDów GALICYJSKICH

W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

 

WRAŻENIA I REFLEKSJE

Z PODRÓŻY PO KRAJU

  Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI

ןכותה

PRZEDMOWA

אובמ

7

Od tłumacza

םגרתמה רבד

22

CZĘŚĆ I

ןושאר קלח

23

CZĘŚĆ II

ינש קלח

117

CZĘŚĆ III

ישילש קלח

193

CZĘŚĆ IV

יעיבר קלח

343

Indeks nazw geograficznych

תומוקמ חתפמ

465

Indeks osób

םישיא חתפמ

470

Streszczenie w języku rosyjskim

תיסורה הפשב ריצקת

475