"Biuletyn Ukrainoznawczy"


Nr 16/17 za rok 2013-2014 stron 424

ISSN 1642-0705

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

70 LAT TEMU NA WOŁYNIU

 

Stanisław Stępień - Zamiast przedmowy. Czy zbrodnia dokonana w imieniu narodu jest „dziedziczona” przez potomnych?

9

Bogumiła Berdychowska - Polacy wobec tragedii wołyńskiej

49

ORAL HISTORY. MATERIAŁY

 

Pamięć o dramatycznej przeszłości. Dokumenty (Stanisław Stępień)

79

DOKUMENTY POLSKO-UKRAIŃSKIEGO DIALOGU

 

Przezwyciężyć przeszłość, (opr. Stanisław Stępień)

103

VARIA

 

Michał Łesiów - Konstantyn Zełenko (1923-2009) i jego listy do mnie

287

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 

Andrzej A. Zięba — Zaprzeczanie ludobójstwu, czyli „wojna Wjatrowycza” (w związku z książką: Володимир В'ятрович, Друга польсько-українська війна 1942-1947, wyd. Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, Київ 2011, 288 s., indeks imienny і geograficzny)

319

RECENZJE, OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

 

Stanisław Kardaszewicz, Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyały do historyi Wołynia, red. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec – Ostróg 2013, 307 s., ISBN978-83-88863-59-2   Bogumiła Kowal

342

Олег Клименко, Сергій Ткачов, Українці в поліції в дистрикті „Галичина” (Чортківський округ). Німецький окупаційний режим в південних районах Тернопільщини в 1941-1944 рр. [Ukraińcy w policji w dystrykcieGalicja” (okręg czortkowski). Niemiecki reżim okupacyjny w południowych rejonach Tarnopolszczyzny w latach 1941-1944], wyd. Ранок-НТ, Харків 2012, 287 s., ISBN 978-966-315-152-6; Олег Клименко, Сергій Ткачов, Українці в поліції в дистрикті „Галичина” (Тернопільський округ). Німецький окупаційний режим в Тернополі і околицях у 1941-1944 рр. [Ukraińcy w policji w dystrykcieGalicja” (okręg tarnopolski). Niemiecki reżim okupacyjny w Tarnopolu i okolicach w latach 1941-1944], wyd. Ранок-НТ, Харків 2013, 560 s., ISBN 978-966-315-180-9 - Frank Grelka

347

Украинские националистические организации в годи Второй мировой войньї. Документи. В двох томах [Ukraińskie organizacje nacjonalistyczne w latach II wojny światowej. Dokumenty. W dwóch tomach], сост. T.B. Царевская-Дякина и др., wyd. РОССПЗН, Москва 2012, т. 1: 1939-1943, 878 s., ISBN 978-5-8243-1676-6; т. 2: 1944-1945, 1167 s., ISBN 978-5-8243-1677-3-Frank Grelka

353

KRONIKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

 

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za lata 2013 – 2014

369

Sprawozdanie finansowe za 2013

396

Sprawozdanie finansowe za 2014

402

 =======