"Biuletyn Ukrainoznawczy"

(Numery 1 - 4 wychodziły pod nazwą Biuletyn Informacyjny
Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego)

Nr 2 za rok 1996 stron 236

ISSN 1427-8537

Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI:

Profesor Ryszard Łużny - sylwetka wybitnego slawisty - badacza chrześcijańskiego Wschodu (Stanisław Stępień)

5

*

Sprawozdanie z działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 1996

9

Sprawozdanie finansowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego za rok 1996

10

Naród a nacjonalizm

Bruno Drweski - Europa a państwa narodowe

27

Emil Brix - "Puszka Pandory". Stare nacjonalizmy w nowej Europie

55

Polska i Ukraina w Europie

Mykoła Żułynśkyj - Ukraińska idea narodowa w procesie państwotwórczym

63

Janusz Onyszkiewicz - Polska polityka wschodnia

67

Komunikat historyków polskich i ukraińskich na temat najnowszych dziejów obu narodów

70

Mniejszość ukraińska w Polsce

Dariusz Iwaneczko - Społeczność ukraińska w Polsce na łamach "Biuletynu Ukraińskiego" w latach 1994 - 1996

81

Mikołaj Nowosad - Problematyka dotycząca społeczności ukraińskiej w Polsce na łamach rzeszowskiego dodatku do "Gazety Wyborczej" w latach 1992-1996. Materiały do bibliografii

84

Kościół wschodni na pograniczu etnicznym

Stanisław Stępień - Słownik ukraińskich terminów kościelnych. Struktura i organizacja Kościoła wschodniego

102

August S. Fenczak - Stanisława Orzechowskiego "z Rusi proroka" wierność "narodowi swemu polskiemu". Kwestia tożsamości etnicznej propagatora unii kościelnej Rusinów ze Stolicą Apostolską

120

Włodzimierz Pilipowicz - Metropolita Piotr Mohyła (1596-1647)

129

Dariusz Iwaneczko - Biskup Jozafat Kocyłowski (1876-1947)

132

Stanisław Stępień, Biskup Hryhorij Łakota (1883-1950)

135

Andrzej Skibniewski, Stanisław Stępień, Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1989-1996. Bibliografia publikacji w prasie przemyskiej

138

U źródeł polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego

Stanisław Stępień, Symon Petlura - zwierzchnik państwa i Ataman Główny ukraińskich sił zbrojnych

160

Aleksander Kolańczuk - Generałowie polscy w armii ukraińskiej w latach 1917 - 1920

163

Eriks Jekabsons - Oficerowie łotewscy w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

168

Przemyśl na pograniczu kultur

August S. Fenczak - Wokół historycznego herbu Przemyśla

172

Anna Łosowska, Piętnastowieczny katalog przemyskiej biblioteki katedralnej

178

Wołodymyr Ałeksandrowycz - Cenne źródła do dziejów przemyskiego środowiska malarzy cechowych XVI i XVII wieku

182

Anna Siciak-Rogowska - Bibliografia publikacji "Książnicy Naukowej" w Przemyślu

186

Artykuły recenzyjne.
Zagraniczne publikacje o dziejach i kulturze Ormian i Ukraińców

Krzysztof Stopka - Ormianie w dziejach Rzeczypospolitej

208

Włodzimierz Pilipowicz, Zabytki kultury rękopiśmiennej w najnowszych publikacjach badaczy ukraińskich

211

Stanisław Stępień - Życie polityczne Galicji a metropolita Szeptycki

214

Klaus Bachmann - Niemieckie spojrzenie na historię Ukrainy

221

*

Archiwa i biblioteki przemyskie

225

Informacja o Instytucie w języku angielskim

227

Informacja o Instytucie w języku ukraińskim

230

Notki o autorach

232