Andrzej Borcz

DZIAŁANIA WOJENNE NA TERENIE ZIEMI PRZEMYSKIEJ I SANOCKIEJ
W LATACH „POTOPU” 1655-1657


Przemyśl 1999, ss. 144

ISBN 83-909229-8-3

Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

7

 

ROZDZIAŁ I

TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH

13

PUNKTY UFORTYFIKOWANE

14

 Przemyśl

   Zespół obronny

16

   Zamek

16

   Obwarowania miejskie

17

   Fortalicje „extra muros”

17

 Jarosław

18

 Leżajsk

19

 Przeworsk

19

 Krosno i Sanok

19

 Łańcut

19

 Stryj

20

 Drohobycz

20

 Sambor

21

 Zamki i fortalitia szlacheckie

21

 

ROZDZIAŁ II

STRONY KONFLIKTU

POLOWA ARIMA SZWEDZKA – ORGANIZACJA, UZBROJENIE I TAKTYKA

23

FORMACJE WOJSKOWE JERZEGO II RAKOCZEGO

28

SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ

33

 

ROZDZIAŁ III

„POTOP” SZWEDZKI 1655-1656

WALKI O KROSNO (7 GRUDNIA 1655 ROKU)

45

NAJAZD KAROLA GUSTAWA NA ZIEMIĘ PRZEMYSKĄ W 1656 ROKU

48

Działania zaczepne Czamieckiego (29 stycznia-7 marca 1656 roku)

51

Organizacja obrony na ziemi przemyskiej i sanockiej w przededniu najazdu

54

Przeprawa Szwedów przez San i zajęcie Jarosławia (7-9 marca 1656 roku)

57

Oblężenie Przemyśla (8 - 13 marca 1656 roku)

58

8 marca-pierwszy dzień oblężenia

59

9 marca - drugi dzień oblężenia

59

10 marca-trzeci dzień oblężenia

60

11 marca-czwarty dzień oblężenia

60

12 marca-piąty dzień oblężenia

61

13 marca-szósty (ostatni) dzień oblężenia

61

Walki nad Sanem w dniach 12-16 marca 1656 roku

63

Przebieg pierwszego starcia

65

Drugi polski atak na przedmoście jarosławskie (16 marca)

67

Działania grupy Jerzego Lubomirskiego w dniach 11-18 marca 1656 również

69

Działania Szwedów w dniach 16-23 marca 1656 roku

70

Walki odwrotowe w dniach 23 –27 marca

72

 

ROZDZIAŁ IV

NAJAZD SIEDMIOGRODZKI 1657 ROKU

ORGANIZACJA OBRONY POLSKIEJ

77

POCHÓD ARMII RAKOCZEGO

79

Przeprawa przez Karpaty i marsz do Sambora (28 stycznia- 14 lutego 1657 roku)

79

Rajd Franciszka Istwana na Pogórze Przemyskie (17-21 lutego 1657 roku)

82

Nadejście Kozaków i starcie pod Torkami (noc z 21 na 22 lutego 1657 roku)

84

Przemarsz z Torek do Przeworska (22 - 26 lutego 1657 roku)

86

Wyprawa Kemeny'ego na Przemyśl (l - 2 marca 1657 roku)

88

Dalszy etap marszu do zachodniej granicy ziemi przemyskiej (7-16 marca 1657 roku)

91

Wyprawa odwetowa Lubomirskiego do Siedmiogrodu i odwrót księcia siedmiogrodzkiego z Rzeczypospolitej

92

ZAKOŃCZENIE

97

ANEKSY

103

ŹRÓDŁA I LITERATURA

119

WYKAZ SKRÓTÓW

129

WYKAZ SZKICÓW I ILUSTRACJI

130

INDEKS OSÓB

135

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

139