Stanisław Przybyłowski

CHŁOPI POD PANOWANIEM
BOLSZEWICKIM


Przemyśl 2001, ss. 208

ISBN 83-913511-0-6

 

 

SPIS TREŚCI:

OD WYDAWCY

5

OJCIEC W MOJEJ PAMIĘCI

7

WSTĘP DO WYDANIA PIERWSZEGO

11

 

Część pierwsza

PRAWODAWSTWO SOWIECKIE

 

I. KONSTYTUCJA SOWIECKA

15

  Wybory

19

  O „liszencach", czyli osobach pozbawionych praw wyborczych

21

II. KODEKS ROLNY

22

  Zasady ogólne

22

  Indywidualne (samodzielne) gospodarstwa chłopskie

26

  Sowchozy. Cele i zadania

30

  Kolektywy. Zasady, cele i zadania

32

  Statut kolektywu

33

III. PODATKI

35

IV. SYSTEM GOSPODARCZY

40

 

Część druga

RZECZYWISTOŚĆ SOWIECKA

 

I. CZY CHŁOPI SOWIECCY MAJĄ JAKĄKOLWIEK WŁADZĘ?

45

  Bolszewickie metody rządzenia

47

  Podział chłopów na klasy

58

  Stalinowskie metody rządzenia

62

  Bolszewicy między sobą o chłopach

69

II. WYZYSK CHŁOPÓW

76

  Nakładanie i ściąganie podatków

76

  Bolszewickie zbiórki produktów rolnych (chlebozagotowki)

82

III. WYDZIEDZICZANIE CHŁOPÓW Z ZIEMI

92

  Sowchozy do 1929 r.

95

  Kolektywy do 1929roku

99

  Zapędzanie chłopów do kolektywów

106

  Warunki życiowe w kolektywach

122

  Odkułaczanie i dobijanie chłopów

131

IV. SKUTKI GOSPODARCZE POLITYKI STALINOWSKIEJ

139

V. DYKTATURA BOLSZEWICKA A MASY ROBOTNICZE

148

VI. O PRZEŚLADOWANIACH RELIGIJNYCH I ROZWODACH

163

VII. O WYCIECZKACH I WYCIECZKOWICZACH ZWIEDZAJĄCYCH ROSJĘ SOWIECKĄ

166

VIII. BAŁAMUCTWA PANA KONSTANTEGO SROKOWSKIEGO

168

IX. PAN MIECZYSŁAW WAJNRYB W LABIRYNCIE SKRÓTÓW SOWIECKICH ZABŁĄDZIŁ

179

X. O KOMINTENIE

184

XI. O KRESTINTENIE

187

 

*

 

Opinie i odgłosy prasy o książce Stanisława Przybyłowskiego

193

Indeks osobowy

201

 


.