Jacek Żmudzki

FINLANDIA W POLITYCE MOCARSTW
1939-1944


Przemyśl 1998, ss. 288

ISBN 83-909229-1-6

Nakład wyczerpany

 SPIS TREŚCI:

WSTĘP

5

 

ROZDZIAŁ I

FINLANDIA W KRYZYSIE EUROPEJSKIM

  Rozmowy radziecko-fińskie (kwiecień 1938-marzec 1939)

9

  Finlandia w układach niemiecko-radzieckich

11

  Rokowania w Moskwie jesienią 1939 r.

13

  Agresja radziecka

16

  Pomoc dla Finlandii

17

  Stanowisko państw skandynawskich i Niemiec

20

  Sondaże pokojowe

21

  Pokój moskiewski z 12 marca 1940 r.

23

 

ROZDZIAŁ II

POMIĘDZY WOJNAMI

  Fiasko planów sojuszu państw nordyckich

25

  Delimitacja granicy

27

  Sprawa zwrotu własności i odszkodowania dla ZSRR

29

  Kolejne żądania Stalina

30

  Zwrot i odszkodowanie za własność wycofaną lub zniszczoną na Półwyspie Hanko

32

  Kwestie: alandzka i niklowa

32

  Układ tranzytowy z ZSRR

34

  Ingerencje Kremla w sprawy fińskie

35

  Zbliżenie z Niemcami

37

  Niemiecko-fiński układ tranzytowy

43

  Rozmowy berlińskie

49

  Finlandia w planach Hitlera

51

  Radziecki sprzeciw wobec planów unii ze Szwecją

53

  Napięcie w stosunkach radziecko-fińskich

54

  Kontakty wojskowe z Niemcami (grudzień 1940 - luty 1941)

58

  Założenia operacji „Siłberfuchs"

61

  Zaniepokojenie Szwecji zbliżeniem fińsko-niemieckim

64

  Wizyta Schnurrego w Helsinkach

65

  Rozmowy wojskowe

67

  Wybuch wojny fińsko-radzieckiej

77

 

ROZDZIAŁ III

PRÓBY POWSTRZYMANIA WOJNY FIŃSKO-RADZIECKIEJ PRZEZ PAŃSTWA ANGLOSASKIE W 1941 ROKU

  Cele wojenne Finlandii

91

  Sukcesy militarne Finów

102

  Pierwsze nieporozumienia z Niemcami

105

  Zerwanie stosunków z Wielką Brytanią

110

  Radziecki sondaż pokojowy w Waszyngtonie

119

  Nota brytyjska z 22 września

122

  Noty amerykańskie z 27 i 30 października

128

  Napięcie stosunków brytyjsko-radzieckich

130

  Odpowiedź Finlandii na noty amerykańskie

132

  Przystąpienie do Paktu Antykominternowskiego

136

  Brytyjska deklaracja wojny

137

 

ROZDZIAŁ IV

NIEMIECKIE ZABIEGI O ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACYZ FINLANDIĄ I KONTRAKCJA DYPLOMATYCZNA USA

  Plany ofensywy przeciwko kolei murmańskiej

143

  Społeczeństwo fińskie wobec wojny na przełomie 1941 i 1942 r.

144

  Finlandia w polityce aliantów na początku 1942 r.

144

  Naciski niemieckie

147

  Szwedzi i Brytyjczycy umywają ręce

148

  Odmowa ataku na kolej murmańską

151

  Pogłoski o pokoju

153

  Zerwanie przez Stany Zjednoczone stosunków konsularnych z Finlandią

155

  Kwestia udziału Finów w operacjach „Lachsfang" i „Nordlicht"

160

  Wrześniowa wymiana not

160

  Stosunki amerykańsko-fińskie w październiku 1942 r.

162

  Sondaż Jarcewa

164

  Niezadowolenie Departamentu Stanu z działań Wittinga

164

  Sprzeciw Niemiec w sprawie nawiązania przez Finów kontaktu z Rosjanami

167

  Początek pozytywnej polityki USA wobec Finlandii

169

  

ROZDZIAŁ V

ZABIEGI O POKÓJ W 1943 R.

  Decyzja o nawiązaniu rozmów pokojowych

175

  Oferty mediacyjne Szwecji i Stanów Zjednoczonych

179

  Rozwiązanie fińskiego batalionu

194

  Wzrost opozycji antywojennej w Finlandii

195

  Daremne wysiłki księcia Croy'a

196

  Sondaż w Lizbonie

198

  List trzydziestu trzech

200

  Próby uzyskania poparcia Szwecji i USA

202

  Wizyta gen. Jodła

205

  Echa konferencji moskiewskiej

208

  Sondaże pokojowe w Sztokholmie

212

  Konferencja w Teheranie

214

  Amerykanie i Niemcy wobec kontaktów radziecko-fińskich

216

  

ROZDZIAŁ VI

ROZEJM

  Nastroje w Finlandii na przełomie 1943 i 1944 r.

219

  Odpowiedź fińska na oświadczenie ZSRR z 20 grudnia 1943 r.

220

  Nota amerykańska z 31 stycznia 1944 r. Ostrzeżenia niemieckie

222

  Wizyta Paasikiviego w Sztokholmie

223

  Ujawnienie warunków Moskwy

225

  Próby przeciwdziałania Niemiec w nawiązaniu rozmów pokojowych

227

  Ultimatum Kremla

229

  Odrzucenie warunków radzieckich przez parlament

230

  Podróż Paasikiviego i Enckella do Moskwy

232

  Wizyta Heinrichsa w Berlinie

238

  Próby wznowienia kontaktów pokojowych

240

  Przerwanie dostaw niemieckich

241

  Ofensywa Armii Czerwonej

242

  Pakt Ribbentropa

246

  Zerwanie stosunków z Finlandią przez Stany Zjednoczone

249

  Rozpoczęcie rozmów z Rosjanami

251

ZAKOŃCZENIE

267

WYKAZ LITERATURY I ŹRÓDEŁ

271

  Dokumenty publikowane

271

  Pamiętniki

272

  Opracowania

273

INDEKS NAZWISK

277