Kazimierz Girtler

PRZEMYŚL W ZARANIU DOBY AUTONOMICZNEJ

OPOWIADANIA O RZECZACH WIDZIANYCH Z ZAWRÓCENIEM WZROKU W PRZSZŁOŚĆ

Przemyśl 1999, ss. 180

ISBN 83-909299-2-4

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

5

Krakowianina „pociąg do Przemyśla", czyli Kazimierz Girtler i jego o „tej pięknej miejscowości" opowiadania 

13

Do czytelnika!

37

Część I

PIĘKNA PRZEMYŚLA MIEJSCOWOŚĆ

39

[Bliższa z prastarym miastem znajomość]

39

O położeniu Przemyśla

40

Posada Przemyśla

42

Część II

PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA ŚWIETNOŚCIĄ POUCZA

43

Stare dzieje

44

O przyjęciu wiary chrześcijańskiej i postanowieniu biskupstw

48

Granice miasta

54

Osiedlenie Przemyśla

56

Ludność dawna

57

Obrona miasta

58

Dawny rząd

62

Posag miasta

62

Zdarzenia dziejowe

70

Ludzie słynący

72

Część III

MIASTO DZISIEJSZE

73

Rynek

73

Rząd miasta teraźniejszy .

77

Majątek miasta 

78

Ludność 

79

O Żydach 

82

Rusini

84

Zamek

86

Kościół katedralny

99

Seminarium 

112

Jezuici 

114

Kościół karmelitów, teraz cerkiew katedralna unicka 

116

Franciszkanie

120

Reformaci 

122

Ślady klasztorów skasowanych 

124

Pobożność ludu przemyskiego 

126

Szkoły

127

Zakłady dobroczynne 

130

Sądownictwo 

132

Bezpieczeństwo publiczne 

133

Wieża sygnałowa

139

Koszary straży ogniowej 

139

Koszary wojskowe 

140

San 

140

Kąpiele i łazienki

142

Most

143

Zasanie

143

Benedyktynki

145

Trakt cesarski i inne drogi

148

Materiały budowlane

149

Kolej żelazna

151

Młyny parowe

153

Woda sodowa 

154

Rzemiosła 

155

Towarzystwo Muzyczne

158

Drukarnia

158

Księgarnia

159

Fotografia 

160

Ogrody

160

Przechadzki 

161

Niedogodności

164

Cmentarze

165

Wzniesienie 

167

Pożegnanie

169