Ryszard Głowacki ,  
 

Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu 
w latach 1981-1983 

 

Wstęp, przypisy i opracowanie dr  S. Stępień,
Przemyśl 2011, s. 240,     

ISBN 978-83-60374-13-9

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo od redaktora

5

Zapiski  

 

- Tuż przed burzą

13

- Stan wojenny

23

- Zawieszenie stanu wojennego

171

Posłowie

221

Indeks osobowy

225