RYSZARD GŁOWACKI  
 

Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu 
w latach (1981 – 1983)

 

Wstęp, przypisy i opracowanie
 Stanisław Stępień

Przemyśl 2010, s. 240,     

ISBN 978-83-60374-13-9

 cena: 10 zł

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo od redaktora

5

Zapiski

 

- Tuż przed burzą

13

- Stan wojenny

23

- Zawieszenie stanu wojennego

171

Posłowie

221

*

 

Indeks osobowy

225