hausnerm.jpg

 

 

 

Leopold HAUSER

 

Monografia miasta Przemyśla

 

wyd. 2, Przemyśl 1991, XXVIII + 332 s.

nakład wyczerpany

 

                                                                              SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmowa

VII

 

Leopold Hauser i jego monografia

(August S. Fenczak, Stanisław Stępień)

IX

 

*

 

 

Część pierwsza

 

 

Dział historyczny

 

 

Źródła

 

 

1. Opracowania dziejów miasta Przemyśla

1

 

2. Archiwa przemyskie

7

 

A. Archiwum rzymsko-katolickiego biskupstwa przemyskiego

9

 

B. Archiwum rzymsko-katolickiej kapituły przemyskiej

9

 

C. Archiwum grecko-katolickiego biskupstwa przemyskiego

12

 

D. Biblioteka i archiwum grecko-katolickiej kapituły przemyskiej

13

 

E. Biblioteka i archiwum klasztoru OO. Franciszkanów

16

 

F. Biblioteka i archiwum klasztoru OO. Reformatów

18

 

G. Starożytne archiwum miasta Przemyśla

18

 

a) dzieje archiwum tego

18

 

b) podział i zawartość archiwum

22

 

I. Rozdział. Dokumenta pergaminowe

24

 

II. Rozdział. Dokumenta pozostające w cechach

24

 

III. Rozdział. Księgi wójtowsko-ławnicze

33

 

IV. Rozdział. Księgi radzieckie

42

 

V-IX. Rozdział. Inne księgi

48

 

X. Rozdział. Dokumenta papierowe

54

 

a) Żydzi

55

 

b) Rusini

69

 

c) cechy

69

 

d) posiadłości miejskie

69

 

e) lustracye

70

 

f) kwity

70

 

g) dokumenta odnoszące się do dziejów miasta i magistratu

71

 

h) wypisy z konstytucyji koronnych

74

 

i) lauda radzieckie

74

 

j) lauda sejmików wiszeńskichi petycye miasta

Przemyśla na te sejmiki wnoszone

78

 

k) materiały do statystyki miasta Przemyśla

80

 

l) przychody i stanowiska wojsk

83

 

ł) dokumenta miast obcych

85

 

m) uniwersały polskie

85

 

n) kościoły i klasztory

85

 

o) dokumenta ogólniejszego interesu

85

 

p) dokumenta odnoszące się do historyi tego archiwum

85

 

q) kopie

86

 

r) dokumenta treści prywatnej

86

 

XI. Rozdział. Listy

87

 

XII. Rozdział. Nabytki przypadkowe

88

 

Dzieje miasta Przemyśla

 

 

3. Początek i podział dziejów, tudzież nazwa i herb miasta

89

 

4. Okres I. dziejów miasta Przemyśla

93

 

5. Okres II. dziejów miasta Przemyśla

93

 

6. Okres III. dziejów miasta Przemyśla

99

 

7. Kronika miasta trzeciego okresu

124

 

8. Rzut oka na Przemyśl starożytny

141

 

9. Okres IV. dziejów miasta Przemyśla

159

 

Część druga

 

 

Dział statystyczny

 

 

10. Położenie, ludność i majątek miasta

174

 

Władze wyznaniowe

 

 

I. Rzymsko-katolickie biskupstwo przemyskie

 

 

11. Dzieje biskupstwa rzymsko-katolickiego

182

 

12. Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego

186

 

13. Przemyscy biskupi sufragani obrządku łacińskiego

200

 

14. Kościoły dawne

203

 

15. Kościoły teraźniejsze

214

 

16. Statystyka przemyskiej dyecezyi obrządku łacińskiego

217

 

II. Grecko-katolickie biskupstwo przemyskie

 

 

17. Dzieje biskupstwa tego

218

 

18. Biskupi przemyscy obrządku greckiego

225

 

19. Cerkwie przemyskie:

 

 

a) cerkwie teraźniejsze

227

 

b) cerkwie dawniejsze

229

 

20. Statystyka przemyskiej dyecezyi obrządku grecko-katolickiego

231

 

III. Gmina wyznaniowa ewangelicka

 

 

21. Presbiterium ewangelickie

231

 

IV. Gmina wyznaniowa izraelicka

 

 

22. Organizacya wyznaniowej gminy izraelickiej

232

 

Władze i urzędy świeckie

 

 

23. Władze za czasów Królestwa Polskiego

234

 

24. Władze i urzędy obecne

235

 

25. Urzędy i instytucye komunikacyjne

240

 

Oświata

 

 

26. Szkoły dawniejsze

242

 

27. Szkoły obecne

244

 

28. Stowarzyszenia mające na celu podniesienie oświaty i zamiłowania do sztuk pięknych

251

 

29. Biblioteki, drukarnie, księgarnie i wydawnictwa

252

 

Służba zdrowia

 

 

30. Stosunki zdrowotne i klimatyczne, szpitale, towarzystwo lekarskie, stowarzyszenie czerwonego krzyża, apteki i cmentarze

256

 

Zakłady publiczne i stowarzyszenia

 

 

31. Zakłady i stowarzyszenia gospodarcze i kredytowe

261

 

32. Zakłady i stowarzyszenia dobroczynne

266

 

33. Stowarzyszenia mające na celu zabawę towarzyską

271

 

Fabryki

 

 

34. Ważniejsze fabryki w Przemyślu

272

 

*

 

 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejów

Przemyśla w latach 1883-1991

275