Jabłońska.jpg

 

 

Helena z Seifertów Jabłońska

Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914-1915)

Praca powstała w ramach zadania publicznego pt. Unikalny dokument z czasów I wojny światowej – „Dziennik Heleny z Seifertów Jabłońskiej z lat 1914-1915”, dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego (umowa Nr DO-III.616.28.2017 z 3 kwietnia 2017 r.)

 

Przemyśl 2017, s. 633

ISBN 978-83-60374-25-2

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

PRZEDMOWA

7

Z SANOKA DO PRZEMYŚLA – 1 VIII – 25 IX 1914

71

PIERWSZE OBLĘŻENIE – 26 IX – 7 X 1914  

109

TWIERDZA OTWARTA – 9 X – 9 XI 1914

149

PRZEWLEKŁA BLOKADA – 10 XI 1914 – 21 III 1915

221

RZĄDY ROSYJSKIE – 22 III – 2 VI 1915

409

ZWYCIĘSKA OFENSYWA – 3 VI – 29 VIII 1915

541

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

625

INDEKS NAZWISK

631