JERZY HUSAR

WŁADYSŁAW ANTONI KOBA

Przyczynek do dziejów Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Polsce południowo-wschodniej.

Przemyśl 2001, stron 162

ISBN 83-913511-4-9

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA

5

   W szeregach Armii Krajowej

11

   Działalność w Obwodzie AK Przemyśl

17

   Samoobrona

23

   Działalność w Radzie WiN – Przemyśl

31

   Opieka społeczna

38

   Straż WiN

39

   Brygada Wywiadowcza

43

   Działalność w Okręgu Rzeszów

48

EPILOG

57

*

Sylwetki członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

67

ANEKSY

1. List Władysława Koby do przebywającego w Szwecji brata Romana

100

2. Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 21 X 1948 r.

102

3. Wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 27 września 1949 r.

134

4. Szopka noworoczna przygotowana przez członków WiN

145

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

149

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW

153