Aleksander Kolańczuk

NEKROPOLIE I GROBY UCZESTNIKÓW UKRAIŃSKICH WALK NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W LATACH 1917-1921

Przemyśl 2003.

ISBN 83-913511-9-X

(nakład wyczerpany)

 

Praca jest pierwszą publikacją w Polsce przedstawiającą losy ok. czterdziestotysięcznej ukraińskiej emigracji politycznej i wojskowej po klęsce ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917 - 1921. Autor zamieszcza w niej także biogramy polityków i przedstawicieli kadry dowódczej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Niezwykle cenną wartością książki jest rejestr ukraińskich cmentarzy wojennych, kwater wojskowych na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych oraz grobów wybitnych przedstawicieli ukraińskich walk wyzwoleńczych na terenie II RP i Polski współczesnej.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

5

Rozdział I

Ukraiński zryw niepodległościowy i jego klęska

11

Rozdział II

Miejsca internowania oraz cmentarze i groby żołnierskie na terytorium Polski

33

Rozdział III

Biogramy generałów, wybranych oficerów i działaczy URL oraz ZURL zmarłych i pochowanych na terytorium Polski

119

Zakończenie

289

Indeks osobowy

297

Indeks miejscowości 

315