kola1.jpg

 

 

Aleksander Kolańczuk

 

Ukraińscy emigranci polityczni

w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym

i gospodarczym w II RP

 

Przemyśl 2019, s. 394

ISBN  978-83-60374-27-6

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

SŁOWO WSTĘPNE (STANISŁAW STĘPIEŃ)

7

Rozdział I

„DROGA" UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW DO POLSKI

13

Rozdział II.

„NOWE ŻYCIE" EMIGRANTÓW W POLSCE

29

Rozdział III

BIOGRAMY UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE

63

Aneks

KARIERY NIEKTÓRYCH POTOMKÓW UKRAIŃSKICH EMIGRANTÓW

287

POSTSCRITPUM

313

WYKAZ SKRÓTÓW

319

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY

323

OPIS PUBLIKACJI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

345

INDEKS OSOBOWY

351