HUBERT LEWKOWICZ

 UKRAINOZNAWSTWO NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU ETNICZNYM 

Dziesięć Lat Działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990 – 2000

Przemyśl 2001, s. 180.

ISBN 83-913511-7-3

Nakład wyczerpany
 

 

Praca jest swoistą księgą pamiątkową podsumowującą dziesięcioletni okres  działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.  

 SPIS TREŚCI:

 

Wstęp .....................................................................................................................

5

*

Przemyśl i jego tradycje naukowe ...........................................................................

7

Geneza Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu ..................

13

Prace naukowo-badawcze, główne cele i kierunki ..................................................

16

Początkowe lata Instytutu ......................................................................................

21

Rozwój działalności Instytutu i jego miejsce na mapie naukowej ...........................

30

Źródła finansowania Instytutu ................................................................................

36

Rada Naukowa Instytutu ........................................................................................

37

Członkostwo Honorowe ..........................................................................................

39

Działalność wydawnicza .........................................................................................

40

Podsumowanie .......................................................................................................

66

*

Stażyści zagraniczni Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w latach 1992-2000 .............................................................................................................

68

Przewodniczący Rady Naukowej ............................................................................

70

Pracownicy Instytutu ..............................................................................................

77

Współpracownicy Instytutu ....................................................................................

88

Członkowie Honorowi .............................................................................................

101

Laureaci Nagrody Naukowej Im. Marcelego Handelsmana .....................................

106

Kronika Instytutu ...................................................................................................

112

Wpisy w "Księdze Pamiątkowej" Instytutu ............................................................

134

Publikacje Instytutu ...............................................................................................

147