lipinskim.jpg

 

 

 

Wacław LIPIŃSKI

 

Religia i Kościół w dziejach Ukrainy

(przekład z języka ukraińskiego)

Przemyśl 1999, 156 s.

ISBN 83-909229-4-0

 

Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 

Wacław Lipiński i jego dzieło – (Stanisław Stąpień)

5

Wykaz publikacji Wacława Lipińskiego – (Włodzimierz Pilipowicz)

19

Religia i Kościół w dziejach Ukrainy

35

Dodatki

Poglądy W. Lipińskiego na rolę religii w procesie państwowotwórczym

(ks. AndrijIszczak)    

137

Myśli Lipińskiego o Kościele i państwie – (Pantelejmon Kowaliw)

146

*

 

ЗМІСТ

 

Спадщина Вячеслава Липинського – (Станіслав Стемпєнь)     

5

Перелік публікацій Вячеслава Липинського – (Володимир Пилипович)

19

РелігіяіЦерквавісторіїУкраїни      

35

Додаток

Погляди В. Липинського на релігію в державнім будівництві

( о. Андрій Іщак)

137

Думки Липинського про Церкву в Державі – (Пантелеймон Ковалів)

146