lukawiecm.jpg

 

Bogumiła Kowal

Krzysztof Dawid Majus

ŁUKAWIEC

DZIEJE GALICYJSKIEJ WSI

Praca powstała w ramach zadania publicznego pt ”Łukawiec – wspołistnienie historii i kultury. Dofinansowanie zabytków oraz bogatej tradycji zwyczajów podkarpackich wsi”, dofinasowanego ze środków Województwa Podkarpackiego (umowa Nr DO-III.616.26.2016)

Przemyśl 2016, s. 183

ISBN 978-83-60374-30-6

 

 

SPIS TREŚCI:

 

WSTĘP

7

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

11

LOKACJA WSI ŁUKAWIEC

15

OKRES RZECZYPOSPOLITEJ

23

POD ZABOREM AUSTRIACKIM

39

I WOJNA ŚWIATOWA

61

OKRES MIĘDZYWOJENNY

67

II WOJNA ŚWIATOWA

79

OKRES POWOJENNY

93

ZAKOŃCZENIE

129

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE I LITERATURA DOTYCZĄCA DZIEJÓW ŁUKAWCA

153

INDEKS MIEJSCOWOŚCI I NAZW POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNYCH

169

INDEKS OSÓB

179