Jerzy Motylewicz

MIASTA ZIEMI PRZEMYSKIEJ I SANOCKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE
XVII I W XVIII WIEKU


Przemyśl-Rzeszów 1993, ss. 320

ISBN 83-901158-0-8

nakład wyczerpany

 


SPIS TREŚCI:

WSTĘP

7

 

ROZDZIAŁ I

SIEĆ MIEJSKA

11

 

ROZDZIAŁ II

KLASYFIKACJA MIAST

  Kryterium historyczne

37

  Kryterium demograficzne

38

  Kryterium własnościowe i prawne

49

  Kryterium funkcji

70

 

ROZDZIAŁ III

USTRÓJ, STRUKTURY SPOŁECZNE I ETNICZNE MIAST

93

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA GOSPODARCZA MIAST

  Rzemiosło

110

  Handel

178

  Rolnictwo w gospodarce miast

205

 

ROZDZIAŁ V

PRZEMIANY PRZESTRZENNE I SOCJOTOPOGRAFICZNE

209

 

ROZDZIAŁ VI

W KRĘGU KULTURY MIEJSKIEJ

225

ZAKOŃCZENIE

235

TABELE

238

ŹRÓDŁA I LITERATURA

288

WYKAZ SKRÓTÓW

305

WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I MAP

308

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

311