1863m.jpg

 

 

Micel Michał

 

SPIS POWSTAŃCÓW 1863 ROKU WIĘZIONYCH   W TWIERDZY KIJOWSKIEJ

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

PRZEDMOWA

5

NOTA EDYTORSKA

15

SPIS POWSTAŃCÓW

19

ANEKSY

133