Ilka Künigl Ehrenburg  
(I. von Michaelsburg),  
 

W oblężonym Przemyślu kartki
dziennika z czasów wielkiej wojny  
(1914 – 1915) 

 [Im belagerten Przemysl  
tagebuchblätter aus großer zeit 
(1914 – 1915)],

Przekład  z języka niemieckiego 
Edward Pietraszek i Anna Siciak,  

red.  S. Stępień, Przemyśl 2010, s. 248,     

ISBN 978-83-60374-12-2

 Nakład wyczerpany

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

7

Wstęp

39

Pierwsze dni wojny
Podróż do Przemyśla: 10 VIII – 16 IX 1914 r.

41

Pierwsze oblężenie: 17 IX – 8 X 1914 r.

55

Twierdza otwarta: 9 X – 6 XI 1914 r.

85

Drugie oblężenie: 7 XI 1914 – 21 III 1915 r.

99

Rosyjskie rządy w twierdzy: 22 III – 8 V 1915 r.

177

Wyjazd z Przemyśla
Powrót do Wiednia: 10 V – 4 VI 1915 r.

205

Indeks nazwisk

223

Streszczenie w języku niemieckim

227