miloszo.jpg

 

 

 

 

 

ЧЕСЛАВ МІЛОШ

ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Na język ukraiński przełożył

Andrij SZKRABJUK

Przedmową, objaśnieniami

 i posłowiem opatrzył Stanisław STĘPIEŃ

 

Przemyśl 2021, s. 718.

ISBN 978-83-60374-39-9

 

 

SPIS TREŚCI