nowagroblam.jpg

 

NOWA GROBLA

DZIEJE GALICYJSKIEJ WSI

 

 

Bogumiła Kowal

Władysław Szyk

Przemyśl 2020 s. 262

ISBN 978-83-60374-33-7

 

                                       SPIS TREŚCI:

 

 

Przedmowa   7

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE     11

NAJDAWNIEJSZE DZIEJE    15

Średniowiecze   15

Rywalizacja polsko-rusko-węgiersko-litewska o ziemie pograniczne    15

W KORONIE POLSKIEJ I RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGANARODÓW   21

Znaczenie gospodarcze regionu. Pierwsze nadania królewskie starostom lubaczowskim  21

Starostowie lubaczowscy. Początki Nowej Grobli i jej właściciele    26

POD ZABOREM AUSTRIACKIM   41

Podział administracyjny. Przynależność terytorialna Nowej Grobli   41

Grunta wiejskie i ich właściciele   43

Struktura ludnościowa, życie religijne i szkolnictwo    47

Społeczność wiejska. Życie gospodarcze, manewry cesarskie    57

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA   61

Cmentarz wojenny w Nowej Grobli    65

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE   69

Wieś w pierwszych latach niepodległości   69

Społeczność wiejska    70

Życie polityczne wsi    86

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA   89

OKRES POWOJENNY   105

Walki polsko-ukraińskie. Wysiedlenia ludności ukraińskiej. Posterunek Milicji

Obywatelskiej    105

Przynależność terytorialna   117

Gospodarka i życie codzienne na wsi   118

Nieudana próba kolektywizacji rolnictwa   124

Zajęcia pozarolnicze ludzi   127

Życie religijne mieszkańców   137

Szkoła Podstawowa   152

Dom Dziecka    159

Działalność kulturalna i sportowa   160

Ochotnicza Straż Pożarna   165

Powojenna gospodarka leśna   169

Koło Łowieckie „Łoś” w Oleszycach   176

DAWNE OTOCZENIE OSADNICZE NOWEJ GROBLI   181

WSPOMNIENIA I RELACJE   185

ŹRÓDŁA I LITERATURA   221

INDEKS MIEJSCOWOŚCI  239

INDEKS OSOBOWY   245