JAN DALIBOR WAGILEWICZ

PISARZE POLSCY RUSINI


Przemyśl 1996, stron 318

ISBN 83-901158-9-1

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa ................................................................................................................... 5

 

Część I. polscy pisarze rusini

 

Piotr Arkadiusz ........................................................................................................... 24

Łazarz Baranowicz ..................................................................................................... 30

Jan Berkowski ............................................................................................................ 40

Jerzy Bołaban (Bałaban) ........................................................................................... 43

Teodor Bołaban (Bałaban) ........................................................................................ 43

Teodozy Borowik ......................................................................................................  44

Chrystof Broński ........................................................................................................ 44

Szymon Budny  .......................................................................................................... 45

Hilarion Denisowicz .................................................................................................  46

Alekisy Dubowicz ...................................................................................................... 49

Jan Dubowicz ............................................................................................................ 53

Paweł Dymitrowicz ................................................................................................... 63

Piotr Fiedorowicz ...................................................................................................... 63

Ignacy Filipowicz ...................................................................................................... 67

Joannicjusz Galatowski ............................................................................................ 67

Michał Hacki .............................................................................................................. 95

Konstanty Iwanicki .................................................................................................. 97

Atanazy Kalnofojski ................................................................................................. 98

Leoncjusz Karpowicz .............................................................................................. 106

Eustachy Kisiel ........................................................................................................ 107

Leon Łukasz Kiszka ................................................................................................ 107

Jerzy Koniski .......................................................................................................... 113

Zachariasz Kopysteński ......................................................................................... 116

Jerzy Korciusz ........................................................................................................ 120

Sylwester Kossow................................................................................................... 120

Jan Kreczmer .......................................................................................................... 128

Wawrzyniec Krzyczkowski .................................................................................... 132

Porfiriusz Kulczycki ................................................................................................ 133

Ignacy Kulczyński .................................................................................................. 133

Marcin Kulczyński .................................................................................................. 134

Pantalion Kulczyski ................................................................................................ 134

Teofan Leontowicz ................................................................................................. 135

Piotr Mohyła ........................................................................................................... 135

Joachim Eliasz Morochowski ................................................................................. 149

Andrzej Mużyłowski ............................................................................................... 153

Józef Narolski ........................................................................................................ 156

Jerzy Niemierzyc ................................................................................................... 156

Pachomiusz Ohilewicz .......................................................................................... 157

Jan Oleszewski ..................................................................................................... 161

Pachomiusz Wojna-Orański ................................................................................. 161

Filip Orlik .............................................................................................................. 163

Józef Piętkiewicz ................................................................................................. 164

Hipacy Adam Pociej ............................................................................................. 164

Jakub Dusza Podhorecki ...................................................................................... 176

Donat Popielewicz................................................................................................ 176

Józef Welamin Jan Rucki ..................................................................................... 177

Teofil Rutka .......................................................................................................... 183

Leon Kreuza- Rzewuski....................................................................................... 189

Kasian Kalikst Sakowicz ...................................................................................... 195

Atanazy Sielawa ...................................................................................................210

Teodor Skumiłowicz- Tyszkiewicz....................................................................... 212

Aleksander Slachtowicz .......................................................................................217

Meleciusz Maksym Smotrycki ............................................................................. 217

Cyryl Trankwilion Stawrowiecki.......................................................................... 244

Ignacy Stebelski ................................................................................................... 245

Jakub Susza ..........................................................................................................245

Tymoteusz Symonowicz .......................................................................................249

Tymoteusz Szczurowski .......................................................................................249

Wawrzyniec Zyzani- Tustanowski ...................................................................... 255

Porfiriusz Ważyński ............................................................................................. 256

Józef Wereszczyński ............................................................................................ 256

Cyprian Żochowski ............................................................................................... 257

 

Część II. pisarze łacińscy rusini

 

Joannicjusz Basilowicz ......................................................................................... 260

Georgius Bołaban (Bałaban) ................................................................................ 268

SimeonBudny ........................................................................................................ 268

Joannicjusz Galatowski ........................................................................................ 268

Innocentius Gizel .................................................................................................. 269

Josephus Isakowicz .............................................................................................. 270

Theodorus Jętkiewicz ........................................................................................... 270

Leo Kiszka ............................................................................................................. 271

Ignatius Kulczyński ............................................................................................... 271

Michael (Manasia) Maximowicz ........................................................................... 271

Theofanus Prokopowicz ....................................................................................... 272

Josephus Welamin Rucki ...................................................................................... 273

Theodorus Skuminowicz ....................................................................................... 273

Alexander Slachtowicz ......................................................................................... 274

Meletius Smotrzycki ............................................................................................. 274

Jacobus Susza .......................................................................................................274

Josephus Wereszczyński ..................................................................................... 276

Adam Zemikau  ..................................................................................................... 277

Słownik najczęściej występujących osób oraz terminów .................................. 279

Streszczenie w języku ukraińskim ...................................................................... 309