pnu10okladka.jpg

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1

LATA 1917-1939 TOM X

 

Przemyśl 2020, s. 360

 

ISBN 978-83-60374-35-1

 

 

    SPIS TREŚCI:

 

 

 

PRZEDMOWA

7

WYKAZ ARCHIWÓW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PUBLIKOWANE DOKUMENTY

15

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW

15

DOKUMENTY

21

WYKAZ WYKORZYSTANEJ PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTÓW LITERATURY

315

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

321

INDEKS OSÓB W JĘZYKU POLSKIM

325

INDEKS OSÓB W JĘZYKU ROSYJSKIM LUB UKRAIŃSKIM

334

SPIS DOKUMENTÓW W JĘZYKU POLSKIM

SPIS DOKUMENTÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

343

344

STRESZCZENIE TEMATYKI PUBLIKACJI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

353