pnu1m.jpg

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1

LATA 1917-1939 TOM I

Przemyśl 1998, s. 420

ISBN 978-83-60374-21-4

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

18

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

18

Dokumenty

23

Polskojęzyczny spis dokumentów

381

Ukraińskojęzyczny spis dokumentów

390

Indeks miejscowości

399

Indeks osób w języku polskim

404

Charakterystyka publikacji w języku ukraińskim

415