Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-04-05 075346.jpg

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 2

LATA 1939-1945 TOM I

Przemyśl 2015, s. 306

ISBN 978-83-60374-21-4

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

17

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

17

Dokumenty

21

Opis publikacji w jezyku ukraińskim

269

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

277

Indeks miejscowości

281

Indeks osób w języku polskim

284

Indeks osób w języku rosyjskim

291

Spis dokumentów

299