POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 1:

LATA 1917-1939 T. II

Przemyśl-Rzeszów 1993, ss. 320

ISBN 83-909229-9-1

 


SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA

7

 

WYKAZY ARCHIWÓW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PUBLIKOWANE DOKUMENTY

14

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW

15

DOKUMENTY

19

SPIS DOKUMENTÓW

227

MAPKA - MIEJSCA DEPORTACJI POLAKÓW

240

INDEKS OSÓB

242