pnu2m.jpg

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW CZ. 2

LATA 1939-1945 TOM II

Przemyśl 2015, s. 370

            ISBN 978-83-60374-22-1

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa

7

Wykazy archiwów, z których pochodzą publikowane dokumenty

17

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

17

Dokumenty

21

Opis publikacji w języku ukraińskim

333

Wykaz wykorzystanej przy opracowaniu dokumentów literatury

344

Indeks miejscowości

347

Indeks osób w języku polskim

349

Indeks osób w języku rosyjskim

355

Ukraińskojęzyczny spis dokumentów

361